காவி அறிவியல் கயமை அறுப்போம் – புத்தகம் பேசுது

ஐன்ஸ்டீன் கண்டுபிடிப்பு தவறு. நியூட்டன் ஒரு மூடன். என்று பேதைகள் காவியின் சாத்திர மனுநீதியாளர்கள் அது ஏதோ அறிவியல் பேருண்மை என்பதுபோல முழக்கமிடுகிறார்கள் இதுவும் அவர்களுக்கு ஒரு…

Read More

புத்தக மேசை எசப்பாட்டு – ஆண்களோடு பேசுவோம்- தாரா

வாசிப்பு இயல்பாகவே சுயவிவாதத்தையும் தெளிவையும் உருவாக்கும். அப்படியாக ஆணாதிக்கச்சிந்தனையின் மீதான பெரும் விவாதத்தையும் பெரும் தெளிவையும் ஒருசேர கொண்டிருக்கும் புத்தகம் தோழர்ச.தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களின் ‘எசப்பாட்டு’ ஆண்களோடு பேசுவோம்..‘இந்து…

Read More