பேசும் புத்தகம் | உமர் பாரூக் அவர்களின் *ஏழாவது அறிவு சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து ஒரு சிறு கதை* | வாசித்தவர்: து.பா.பரமேஸ்வரி Ss230

சிறுகதையின் பெயர்:

புத்தகம் : ஏழாவது அறிவு சிறுகதை தொகுப்பு

ஆசிரியர் : உமர் பாரூக்

வாசித்தவர்: து.பா.பரமேஸ்வரி Ss230

 

[poll id=”230″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.