சிறுகதையின் பெயர்: அகல் ஏன்
புத்தகம் : புதுமை பித்தன் சிறுகதைகள்
ஆசிரியர் :புதுமை பித்தன்
வாசித்தவர்: பூமாதேவி

 

 

[poll id=”33″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காம தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *