சிறுகதையின் பெயர்: பெரிய மனுஷனாம் பெரிய மனுஷன்

புத்தகம் : ஏ.எஸ்.ராகவன் சிறுகதை

ஆசிரியர் : ஏ.எஸ்.ராகவன்

வாசித்தவர்: ஆர்.நாராயணன் (Ss 102)

 

[poll id=”189″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

One thought on “பேசும் புத்தகம் | ஏ.எஸ்.ராகவன் சிறுகதை *பெரிய மனுஷனாம் பெரிய மனுஷன்* | வாசித்தவர்: ஆர்.நாராயணன் (Ss 102)”
  1. Excellent ! My sincere compliments to Sri R Narayan for rendering it beautifully. Was able to emotionally connect with the beautiful story of A.S.Raghavan. The ending is so poetic and touching. Thanks !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *