சிறுகதையின் பெயர்: புலிக்கலைஞன்

புத்தகம் : அசோகமித்திரன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : அசோகமித்திரன்

வாசித்தவர்: லலிதா (Ss 100)

 

[poll id=”170″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

5 thoughts on “பேசும் புத்தகம் | அசோகமித்திரன் சிறுகதை *புலிக்கலைஞன்* | வாசித்தவர்: லலிதா (Ss 100)”
  1. Loved the reading. The dictiion is crystal clear and the intonation measured and appropriate. Great job Lalita Iyer.

  2. Excellent voice variation depending on the specific situation. Reminded me of my childhood days when we will sit in front of Radio and listen to various dramas on the radio.

  3. Lalithaji. First time I hear you on an audiobook – and for the first time I hear someone speak Tamil with such crisp diction, tone and clarity. This job is not easy as you have to absorb the story, it’s characters and the author’s narrative to bring them to life. You have done that to create a very different experience that gets us transported to a very different world. Kudos and take a bow. !

  4. Great and clear reading with right amount of authority in the voice and presentation, and loved the way the conversations were presented with proper emotions! Congratulations Lalitha Iyer for a job well done.
    From: Jaya Natarajan, Ann Arbor, Michigan (USA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *