பேசும் புத்தகம் | புதிய வேளாண் சட்டங்களும் விளைவுகளும் – பெ.சண்முகம் | வாசித்தவர்: அருந்தமிழ் யாழினி, ஆனந்த் ராஜ், தேவி பிரியா, காவியா, அஸ்வினி

India New Agricultural Laws and Implications Book (Puthiya Velan Sattangalum Vilaivugalum) By AIKS State Secretary P. Shanmugam.புத்தகம் : புதிய வேளாண் சட்டங்களும் விளைவுகளும்

ஆசிரியர் :  பெ.சண்முகம்

இயல் குரல் கொடை சார்பில் இந்த ஆடியோவை வாசித்து வழங்கியவர்கள் – அருந்தமிழ் யாழினி, ஆனந்த் ராஜ், தேவி பிரியா, காவியா, அஸ்வினி

இந்த புத்தகம் குறித்து மறக்காமல் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.