சிறுகதையின் பெயர்: பக்திக்குரிய இடம் கோவில் மட்டுமல்ல

புத்தகம் : ஆயிஷா நடராசன்  சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : ஆயிஷா நடராசன்

வாசித்தவர்: ஆர்த்தி மோகன்பாபு (Ss221)

 

[poll id=”217″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

3 thoughts on “பேசும் புத்தகம் | ஆயிஷா நடராசன்  சிறுகதை *பக்திக்குரிய இடம் கோவில் மட்டுமல்ல* | வாசித்தவர்: ஆர்த்தி மோகன்பாபு (Ss221)”
  1. தெளிவான உச்சரிப்போடு நல்ல வாசிப்பு தோழர்.வாழ்த்துகள்💐💐

  2. நல்ல ஏற்ற இறக்கம் உடன் தெளிவான உச்சரிப்பு. வாழ்த்துகள்.

  3. தெளிவான உச்சரிப்பு. வாழ்த்துகள் தோழர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *