006 | நாத்திகன் மனைவி | சிறுகதை | ஆயிஷா இரா நடராஜன் | இயல் ஆனந்திஇயல் குரல் கொடைபாரதி புத்தகாலயம் இணைந்து தன்னார்வலர்கள் முயற்சியில் ஒலி புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ள சிறுகதை.
சிறுகதை: நாத்திகன் மனைவி
ஆசிரியர்: ஆயிஷா நடராசன் 
வாசித்தவர்: ஆனந்தி