004 | மேய்ப்பர்கள் பற்றிய இறுதி தீர்ப்பு | ஆயிஷா நடராசன் | இயல் சண்முகலட்சுமிஇயல் குரல் கொடைபாரதி புத்தகாலயம் இணைந்து தன்னார்வலர்கள் முயற்சியில் ஒலி புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ள சிறுகதை.
சிறுகதை: மேய்ப்பர்கள் பற்றிய இறுதி தீர்ப்பு
ஆசிரியர்: ஆயிஷா நடராசன் 
வாசித்தவர்: சண்முகலட்சுமி