பேசும் புத்தகம் | பாரதிகிருஷ்ணகுமார் சிறுகதைகள் *லுங்கி* | வாசித்தவர்: சாஜ்.M, வழக்கறிஞர் நாமக்கல் (ss 195/1)

பேசும் புத்தகம் | பாரதிகிருஷ்ணகுமார் சிறுகதைகள் *லுங்கி* | வாசித்தவர்: சாஜ்.M, வழக்கறிஞர் நாமக்கல் (ss 195/1)

சிறுகதையின் பெயர்: லுங்கி

புத்தகம் : பாரதிகிருஷ்ணகுமார் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : பாரதிகிருஷ்ணகுமார்

வாசித்தவர்: சாஜ்.M, வழக்கறிஞர் நாமக்கல் (ss 195/1)

 

[poll id=”110″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *