நூல் வெளியீடு: கண்ணாமூச்சி, மிளகாய் பட்டினம் – பாரதி புத்தகாலயம்