புத்தக முன்னோட்டம்: சகுந்தலா சீனிவாசனின் “கவிதைத் தொகுப்பு – நீ சூழ் என்னுலகு”புத்தக முன்னோட்டம்
கவிதைத் தொகுப்பு – நீ சூழ் என்னுலகு
நூலாசிரியர் – சகுந்தலா சீனிவாசன்
கவிஞர் சகுந்தலா சீனிவாசன் பெரியார் மாவட்டம் ஈரோட்டைச் சேர்ந்தவர்.  காதலைப் பற்றி கவிஞரின் பார்வை….
காதல் ஒரு பிரம்மாண்டமான பறவை.  அதன் உடற் சிறகுகள் என் மார்பில் பதிகின்றன.  நாளுக்கு நாள் நான் லேசாகிக் கொண்டே வருகின்றேன்.
வர வர என்னுடலில் சதை, எலும்பு, ரத்தம் எதுவும் இல்லை என்று தோன்றுகிறது.
நான் பறவையாய் மாறிக் கொண்டே வருகிறேன்.  …..
காதல் என்பது இசை
காதல் என்பது பெருவெளி
காதல் என்பது சில்லெனும் காற்று
காதல் என்பது இடைவிடாத மழைச்சாரல்.