ஆர்எஸ்எஸ் முகத்திரையை கிழித்துக் காட்டும் – தோழர் ‘சீத்தாராம் யெச்சூரியின் நாடாளுமன்ற உரைகள்’ நூல்

Sitaram Yechury Parliament Speech
Sitaram Yechury Parliament Speech