சிவப்பு புத்தகத் தினத்தை முன்னிட்டு கற்பனாவாத சோசலிசமும் விஞ்ஞான சோசலிசமும் ஒலிவடிவில்…

கற்பனாவாத சோசலிசமும், விஞ்ஞான சோசலிசமும் | பகுதி 1 | குரல் : உ.வாசுகி கற்பனாவாத சோசலிசமும், விஞ்ஞான சோசலிசமும் | பகுதி 2 | குரல்…

Read More

வால்கா முதல் கங்கை வரை புத்தகம் அத்தியாயம் 18 மங்கள் சிங் | ஒலிப்புத்தகம் 10 – வாசித்தவர் செல்வராஜ்

வால்காவில் இருந்து கங்கை வரை நூலின் ஒலி வடிவத்தை கேட்கவுள்ளீர்கள். அத்தியாயம் 18, மங்கள் சிங், காலம் கி.பி. 1857 இயல் குரல் கொடை அமைப்பின் சார்பில்…

Read More

வால்கா முதல் கங்கை வரை புத்தகம் அத்தியாயம் 20 சுமேர் | ஒலிப்புத்தகம் 9 – வாசித்தவர் தாரணி

வால்காவில் இருந்து கங்கை நூலின் ஒலி வடிவத்தை கேட்கவுள்ளீர்கள். அத்தியாயம் 20, சுமேர், காலம் கி.பி. 1942. இயல் குரல் கொடை அமைப்பின் சார்பில் வாசித்து வழங்குபவர்…

Read More