திருச்செந்தூரில் துவங்கியது “இல்லம் தோறும் நூலக இயக்கம்”

திருச்செந்தூர் அமலி நகரில் மாணவர்களை வாசிக்க ஊக்குவிக்கும் இல்லம் தோறும் நூலக இயக்கம் திருச்செந்தூர், ஜூன் 28- வாசிப்பை ஊக்குவிக்கும் நோக்கோடு முன்முயற்சியில் மாணவர்களின் சேமிப்புக்கு மும்மடங்கு…

Read More

சிறுகதை : மூன்று கிணறுகள் – இராமன் முள்ளிப்பள்ளம்

வேதாரண்யம் வலங்கைமான் வந்து அந்த தங்கும் விடுதியில் அறை எடுத்தான்.. வடக்குத் தெரு முனையிலிருந்து வடக்கு நோக்கி சென்ற தெருவில் அந்த விடுதி இருந்தது. விடுதியை அடுத்து…

Read More

“ஆனந்தின் அகழ்வாராய்ச்சி அமானுஷ்யம்”. (சிறுகதை ) மரு. உடலியங்கியல் பாலா.

ஆனந்தும் அமுதாவும் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தால் , புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட “ஆர்க்கியாலஜி” எனும் அகழ்வாராய்ச்சி பட்டப்படிப்பின் முதல் பேட்ச் மாணவர்கள். அது 60களை ஒட்டிய காலக்கட்டம்.. அந்த வகுப்பில்…

Read More

ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (உழைச்சு சம்பாதிச்ச வடை) – குரல் ஸ்ரீஹரி

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள உழைச்சு சம்பாதிச்ச வடை. கதையினை வாசிப்பவர் ஸ்ரீஹரி.

Read More

ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (நன்றியுள்ள பிராணி) – குரல் மணிஷ்

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள நன்றியுள்ள பிராணி. கதையினை வாசிப்பவர் மணிஷ்.

Read More

ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (வெளிச்சத்தை தேடி) – குரல் சஞ்சனா

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள வெளிச்சத்தை தேடி எனும் கதை. கதையினை வாசிப்பவர் சஞ்சனா.

Read More

ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (கரடி சொன்ன சேதி) – குரல் கனிஸ்கா

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள கரடி சொன்ன சேதி எனும் கதை. வாசிப்பவர் கனிஸ்கா.

Read More

ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (நிழலும்… நிஜமும் ஓர் அதிசயம் நடந்தது) – குரல் முகமது ஆதில்

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள நிழலும்… நிஜமும் ஓர் அதிசயம் நடந்தது எனும் கதை. வாசிப்பவர் முகமது ஆதில்.

Read More

ஒலிபுத்தகம்: ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை (குரங்கின் குறுந்தகவல்) – குரல் மெஹர் ஷெரின்

ஆயிஷா இரா. நடராசனின் இங்கிலீஷ் தவளை என்னும் புத்தகத்தில் உள்ள குரங்கின் குறுந்தகவல் எனும் கதை. வாசிப்பவர் மெஹர் ஷெரின்

Read More