பேசும் புத்தகம் | *மழலையின் குரலில் ஒரு கதை* | வாசித்தவர்: செ. முத்தழகி Ss220

சிறுகதையின் பெயர்: மழலை கதை

புத்தகம் :

ஆசிரியர் :

வாசித்தவர்: செ. முத்தழகி Ss220

வயது 4
விழுப்புரம்

 

[poll id=”228″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.