தேசிய கல்விக்கொள்கை கையேடு Collective Team JNU

வணக்கம்,

தேசிய கல்விக்கொள்கை 2020ஐ பல்வேறு கோணங்களில் இருந்தது பார்க்க வேண்டி உள்ளது. JNU  மாணவர்கள் கூட்டாக Collective என்ற அமைப்பின் சார்பாக Dictionary of National Educational Policy என்ற பெயரில் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டு இருந்தனர்.  ஆங்கிலத்தில் இருந்த உள்ளடகத்தினை தமிழில் மொழிபெயர்த்து இருக்கின்றோம். இந்த பார்வை தமிழ் மக்களைச் சென்றடைய வேண்டும்.

NEP-dictionary-collective-tamil

அன்புடன்,

மொழிபெயர்ப்பு குழு