தோழர் ‘சீத்தாராம் யெச்சூரியின் நாடாளுமன்ற உரைகள்’ நூல் வெளியீட்டு விழாவில் – இயக்குநர் ராஜுமுருகன்

Sitaram Yechury Parliament Speech
Sitaram Yechury Parliament Speech