பேசும் புத்தகம் | இரா.தட்சனாமூர்த்தி சிறுகதை *பாயசம் பரமசிவம் கடிதம்* | வாசித்தவர்: ல.சி.இளவேனில் (ss 110)

பேசும் புத்தகம் | இரா.தட்சனாமூர்த்தி சிறுகதை *பாயசம் பரமசிவம் கடிதம்* | வாசித்தவர்: ல.சி.இளவேனில் (ss 110)

சிறுகதையின் பெயர்: பாயசம் பரமசிவம்

புத்தகம் : வகுப்பறைக்கு வெளியே

ஆசிரியர் : இரா.தட்சனாமூர்த்தி

வாசித்தவர்: ல.சி.இளவேனில் (ss 110)

 

[poll id=”146″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *