இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 2 – சுகந்தி நாடார்

மதிப்பெண்களா?  வாழ்க்கைக் கல்வியா? அமெரிக்க நாட்டுக் கல்வி முறையையும் தமிழகத்தின் கல்வி முறையையும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது,  அமெரிக்க்கக் கல்வி முறை வாழ்க்கைக் கல்வியை நடைமுறைப் படுத்துவதாகவும், தமிழகக் கல்வி முறை   தேர்வுகளின் மதிப்பெண்களை ஒட்டியும் உள்ளது. உதாரணமாக அமெரிக்கத் தொடக்கக் கல்விகளில் ஒரு மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர் கணிதத்தில் தேர்ச்சி பெற்று இருக்கின்றாரா என்பதை அறிய அமெரிக்க பள்ளிகளில்  ஒவ்வோரு நாள் காலையிலும் நூறு  எளிய கூட்டல் கழித்தல் பெருக்குதல், வகுத்தல் கணக்குகளை ஒரு … Continue reading இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 2 – சுகந்தி நாடார்