இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 22 – சுகந்தி நாடார்

கூகுளின் புதியத் தொழில்நுட்பம் எந்த வகையில் சேரும்? ஒரு பயனர் தங்களின் உலாவி மூலம் தான் இணையத்தை வலம் வருகின்றனர்.. இணைய தளத்தில் வலம் வரும் பஓது உலாவியின் வழி நமது தனிப்பட்ட விவரங்கள் கடன் அட்டை விவரங்கள் வன்கிக் கணக்குகள் தவிர நாம் எந்த மாதிரியான தளங்களை அடிக்கடி பயன்படுத்துகின்றோம், எவ்வளவு நேரம் பயன்படுத்துகின்றோம் நாம் எதற்காகப் பயன்படுத்தக் கூடும் என்ற தகவல்கள் உலாவிகள் வழியாக நமக்குத் தெரியாமல் நம் கணினியில் நிறுவப்படும் இணைய நினைவிகளால் … Continue reading இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 22 – சுகந்தி நாடார்