பிரடெரிக் ஏங்கெல்ஸ் 200: மார்க்சியத்தை இணைந்து நிறுவியவர் -சீத்தாராம் யெச்சூரி (தமிழில்: ச. வீரமணி)

பிரடெரிக் ஏங்கெல்ஸ், அடிக்கடி, உலகத்தின் முதல் மார்க்சிஸ்ட் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். அவரும் தனக்கேயுரிய இயல்பான தன்னடக்கத்துடன், இந்த அந்தஸ்தை பெருமிதத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டிருந்திருக்கலாம். ஒருசமயம் அவர் கூறினார்: “மார்க்ஸ் என்ன சாதித்தாரோ அதனை, நான் எய்தியிருக்க முடியாது. மார்க்ஸ் நம்மையெல்லாம்விட உயரத்தில் நின்றார், விஷயங்களை மேலும் கூர்மையாகப் பார்த்தார், நம்மையெல்லாம்விட அவர் அவற்றை மிகவும் விரிவான அளவிலும், வேகமாகவும் பார்க்கும் திறனைப் பெற்றிருந்தார். மார்க்ஸ் ஒரு மாமேதை. நாமெல்லாம் மிகச் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் நிலையில் இருக்கிறவர்கள். அவரில்லையேல், இந்தக் கோட்பாடு இன்றுள்ள நிலையிலிருந்து வெகுதொலைவிலேயே இருந்திருக்கும். எனவேதான், இது மிகச் சரியானமுறையில் அவர் பெயரைத் தாங்கி இருக்கிறது.”

ஏங்கெல்ஸ் அவர்களால் மார்க்ஸ் இவ்வாறு பாராட்டப்பட்டிருந்தபோதிலும், ஏங்கெல்ஸை, மார்க்சுக்கு ஓர் இளைய பங்காளியாகப் பார்ப்பது, முற்றிலும் நியாயமற்ற செயலாகவே இருந்திடும். மார்க்சிய உலகக் கண்ணோட்டத்தை வளர்த்தெடுத்ததில் மார்க்சுக்கு இணையான,  சக-பேராசான்களில் ஒருவராக ஏங்கெல்ஸ் விளங்கினார்.

மார்க்ஸ்-ஏங்கெல்ஸ் கூட்டுச் செயல்பாடு

மார்க்ஸ், ‘ரெனிச்சே செய்துங்’ (‘Rheinsche Zeitung’) என்னும் இதழுக்கு ஆசிரியராக இருந்து செயல்பட்டுக்கொண்டிருந்தார். அது, பிற்போக்குவாத பிரஷ்ய அரசாங்கத்தால், நிலப்பிரபுத்துவ எதிர்ப்பு சக்திகளுக்கும், அரசாங்கத்தைத் தூக்கிப்பிடித்த பிற்போக்குவாதிகளுக்கும் இடையே கடும் யுத்தம் நடந்துகொண்டிருந்த காலத்தில்,  1843 மார்ச்சில் அந்த ஏடு தடை செய்யப்பட்டது. மார்க்ஸ், தன்னுடைய பணியைத் தொடர்வதற்காக, 1844இன் தொடக்கத்தில் பாரிசுக்குச் சென்றார். அங்கே அவர், ‘டெட்ஸ்ச்-ஃபிரான்சோசிஸ்ச் ஜார்புஸ்சர்’ (`Deutsch-Franzosische Jahrbucher’என்னும் இதழைத் தொடங்கினார். ஏங்கெல்ஸ் அவ்விதழுக்குப் பங்களிப்புகளைச் செய்திடுவோரில் மிகவும் இளையவராக மாறியிருந்தார். 1844இல், ஏங்கெல்ஸ் ‘அரசியல் பொருளாதாரத்தின் விமர்சனத்திற்கு ஒரு கோட்டுச்சித்திரம்’ (‘Outline of a Critique of Political Economy’) என்கிற ஒரு கட்டுரையை அளித்திருந்தார்.

ஏங்கெல்சால் எழுதப்பட்ட நூல்களில் மிகவும் முன்னோடியான நூலாக விளங்கும், ‘இங்கிலாந்தில் உழைக்கும் வர்க்கத்தின் நிலைமை’ (‘The Condition of the Working Class’) என்பது இங்கிலாந்தில் நடைபெற்றுவந்த தொழில் புரட்சியின் ஆரம்ப காலத்தில் மார்க்சின் சிந்தனையோட்டத்தின் அடிப்படையில் பெரிதும் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தது.  ஏங்கெல்ஸ் அந்த சமயத்தில் தன் குடும்பத்தினருடன், தொழிற்புரட்சியின் மூலதனம் உருப்பெற்றுகொண்டிருந்த, மான்செஸ்டரில் ஜவுளி வர்த்தகத்தில் செலவு செய்தார். ஏங்கெல்சின் இந்தப் பணி, முதலாளித்துவ அரசியல் பொருளாதாரத்தின் விமர்சனத்தின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது. இதிலிருந்து அவர் பெற்ற முடிவு என்பதும், அதனைத்தொடர்ந்து அவர் மேற்கொண்ட பணிகளில் அவர் வந்த முடிவு என்பதும், என்னவென்றால் இவ்வாறு இத்தகைய சுரண்டலைத் தூக்கி எறிந்திடாமல், உழைக்கும் மக்களின் விடுதலை சாத்தியமில்லை என்பதாகும்.

1844 ஆகஸ்டில், ஏங்கெல்ஸ், மார்க்சைச் சந்திப்பதற்காக பாரிஸ் சென்றார். இவர்கள் இதற்கு முன்பு 1842இல் காலக்னே(Cologne)யில் சந்தித்தார்கள். ஆனால், அது அவர்களின் எதிர்காலக் கூட்டுச் செயல்பாட்டுச் சிந்தனை நடைமுறைக்குப் பெரிய அளவில் விளைவுகளை ஏற்படுத்திடவில்லை. 1844 ஆகஸ்டில் இருவரும் பத்துநாட்கள் தங்கள் கருத்துக்களைப் பரிவர்த்தனைச் செய்துகொண்டபோது, மார்க்ஸ், ஏங்கெல்ஸ் மீது வைத்திருந்த அபிமானம் வெகுவாக வளர்ந்தது.  மார்க்ஸ், ஏங்கெல்ஸின் தைர்யம், அர்ப்பணிப்பு, ஒரேகுறிக்கோளுடன் செயல்படும் விதம் முதலானவற்றை மிகவும் போற்றிப்பாராட்டினார். அந்தக் காலத்தில் எழுந்த அனைத்துவிதமான தத்துவார்த்தக் கேள்விகள்மீதும் அவர்களிருவரும் ஒத்துப்போனதையும் மார்க்ஸ் குறித்துக்கொண்டார்.

Everyone knows about Karl Marx, but what about Friedrich Engels?

அவர்கள் 1844இல் கூட்டாகப் படைத்திட்ட முதல் நூல், ‘புனிதக் குடும்பம் அல்லது விமர்சன ரீதியான விமர்சனத்தின் விமர்சகர்’ (‘The Holy Family or Critique of Critical Criticism) என்னும் நூலில் அவர்கள் தத்துவம் மற்றும அரசியல் பொருளாதாரத்தின் மீது கருத்துமுதல்வாதம் (idealism) செலுத்திய செல்வாக்கிற்கு எதிராகச் சண்டையிட்டார்கள்.

இதில் மார்க்சும் ஏங்கெல்சும் ஒருங்கிணைந்து, ‘நமக்கும் மேலான இயற்கை சக்திகள் எதுவுமோ, அல்லது மனித உணர்வுகளோ, அல்லது கதாநாயர்கள் எவருமோ (heroes) வரலாற்றைப் படைத்திடவில்லை’ என்பதை மெய்ப்பித்தார்கள். மாறாக, உழைக்கும் மக்கள் மட்டுமே தங்கள் உழைப்பு மற்றும் தங்களின் அரசியல் போராட்டங்கள் மூலமாக, சமூகத்தை முன்னெடுத்துச்சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மெய்ப்பித்தார்கள். இதில் மேலும் அவர்கள், தொழிலாளர் வர்க்கம் தற்போது இருந்துவரும் தங்கள் சொந்த நிலைமைகளை அழித்து ஒழித்திடாமல், அதாவது, தற்போதைய முதலாளித்துவ சமூகத்தை அழித்து ஒழித்திடாமல், தங்களை விடுவித்துக்கொள்ள முடியாது என்றும் காட்டினார்கள். தொழிலாளர்களை, ஒரு வர்க்கமாக, வரலாற்றுரீதியாக விடுவித்திடும் பணித்திட்டம் இதில் விரிவாகக் கூறப்பட்டது. இதுதான் பின்னர் இவர்களின் அனைத்துப் பணிகளுக்கும் அடித்தளங்கள் அமைத்தன.

எனினும், தத்துவார்த்த மட்டத்தில், ஆதிக்கம் செலுத்திவந்த கருத்துமுதல்வாதத்தை எதிர்த்துப் போராட வேண்டியிருந்தது, பொருளியல் அடித்தளங்களை நிறுவ வேண்டியிருந்தது. இதனை, மார்க்சும் ஏங்கெல்சும் ஒருங்கிணைந்து, தாங்கள் 1845-46இல் படைத்திட்ட ‘ஜெர்மன் தத்துவம்’ (‘German Ideology’) என்பதில் படைத்திட்டார்கள். முதன்முறையாக, ஒருங்கிணைந்து திட்டமிட்ட முறையில், அவர்கள் இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதம் மற்றும் வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வாதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படைகளை – உழைக்கும் வர்க்கத்தின் உலகக் கண்ணோட்டத்தைப் படைத்திட்டார்கள்.

உண்மையில், 1843 முதல் 1845 வரையிலான காலம் மார்க்சிய உலகக் கண்ணோட்டத்தின் பரிணாமவளர்ச்சியில் ஒரு நீரோட்டத்தை – புரட்சிகர ஜனநாயகத்திலிருந்து தொழிலாளர்வர்க்கப் புரட்சி நிலைக்கு, ஹெகலியன் செல்வாக்கிலிருந்து வரலாற்றுப் பொருள்வாதத்திற்கு, தத்துவத்திலிருந்து அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கு மாறுவதைக் குறிக்கிறது. இதில், மார்க்சும் ஏங்கெல்சும் ஒருங்கிணைந்தே ஆரம்ப அடிப்படைப் பங்கினை ஆற்றினார்கள்.

சட்டம் குறித்த ஹெகலியன் தத்துவத்தின் மீதான மார்க்சின் விமர்சனபூர்வமான ஆய்வு அவரை, சட்டரீதியான உறவுகளோ அல்லது அரசியல் வடிவங்களோ தாமாகவேயும் புரிந்துகொள்ள முடியாது அல்லது மனித மனத்தின் வளர்ச்சியின் அடிப்படையிலோ அல்லது உணர்வின் அடிப்படையிலோ புரிந்துகொள்ள முடியாது மாறாக வாழ்க்கையின் பொருளியல் நிலைமைகளின் அடிப்படையில்தான் புரிந்துகொள்ள முடியும் என்கிற முடிவுக்கு இட்டுச்சென்றது. ஹெகல் ‘குடிமைச் சமூகம்’ (‘civil society’) என்ற ஒரு சொற்றொடரை உருவாக்கி இருந்தார்.

மார்க்ஸ் “குடிமைச் சமூகத்தின் அமைப்பு (anatomy) குறித்து, அரசியல் பொருளாதாரத்தில் நாட வேண்டியிருக்கிறது,” என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தார். இது அவரை இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதம் குறித்த மூலாதாரமான அடித்தளத்தை (seminal foundation) ஆராய்வதற்குக் கொண்டு சென்றது: “மனிதர்களின் நிலையை நிர்ணயிப்பது அவர்களின் உணர்வு அல்ல, அதற்கு மாறாக, மனிதர்களின் சமூகநிலைதான் அவர்களின் உணர்வை நிர்ணயிக்கிறது.” என்று வரையறுத்தார்.

தத்துவம் மற்றும் அரசியல் பொருளாதாரத்தின் விமர்சனங்களை இணைத்து, மார்க்சும் ஏங்கெல்சும் இந்தப் புரட்சிகர சித்தாந்தத்தை வளர்த்தெடுத்தனர். இது 1848இல் இவர்கள் கூட்டாக வெளியிட்ட ‘கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கையில்’ வெளிப்படுத்தப்பட்டதையும், பின்னர் அது 1864இல் முதல் அகிலம் அமைக்கப்பட்டபோதும் வெளிப்படுத்தப்பட்டதைக் காண முடியும்.

ஏங்கெல்சின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு (signal contribution),  அவர் இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதத்தை மனிதகுல நடவடிக்கையின் இதர துறைகளுக்கும் விரிவாக்கியதாகும்.

Keep the Red Flag Flying: Friedrich Engels

மனிதகுலத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இடையிலான இயக்கவியல்

இயக்கவியல் மற்றும் வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வாதத்தின் அடிப்படை, மனித குலத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இடையில் என்றென்றும் நடைபெற்றுவரும் இயக்கவியல் நடவடிக்கைகளாகும். அதாவது, சிறந்ததோர் வாழ்வுக்கும், வாழ்நிலைமைகளுக்கும் ஏற்றவிதத்தில் இயற்கையைப் பொருத்தக்கூடிய முயற்சிகளாகும். இந்த, இயக்கவியல் நடைமுறையில், மனிதர்கள் இயற்கையைப் பயன்படுத்தி மாற்றக்கூடிய அதே சமயத்தில், இயற்கையும் மனிதர்களையும், மனிதகுல வளர்ச்சியின் மீது தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் மாற்றங்களைச் செய்கிறது. ஏங்கெல்ஸ், ‘குரங்கிலிருந்து மனிதனான பரிணாம வளர்ச்சியில் உழைப்பின் பங்களிப்பு’ (‘The Part Played by Labor in the Transition from Ape to Man’) என்னும் அவருடைய கட்டுரையில்,  எப்படி மனிதகுலத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இடையே நடைபெற்ற இயக்கவியல் நடவடிக்கைகள், வளர்ச்சிளை டார்வின் அவர்கள் கூறியதுபோன்ற பரிணாம வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் அமைந்தது என்பதைக் காட்டினார்.  உழைப்பு எப்படி கைகள், மனித உணர்வுகள், பேச்சுக்கள் முதலானவற்றின் வளர்ச்சியில் பங்களிப்பைச் செலுத்தியது என்பதையும் காட்டினார். இவை எந்தவிதமான தெய்வீக சக்தியினால் உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல, மாறாக, இவற்றின் மூலங்கள் வாழ்க்கையின் பொருளியல் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கின்றன.   ஏங்கெல்ஸ், ஒருவரிடம் அதிக அளவில் மூளை வளர்ச்சி இருப்பதும் மற்றும் அதன்காரணமாக பெரிய அளவில் அறிவுக்கூர்மை இருப்பதும் விபத்தோ, அல்லது, விண்ணிலிருந்து வந்த ஆசிர்வாதத்தின் காரணமோ அல்ல என்றும் நிரூபித்துக்காட்டினார். இதன் பரிணாம வளர்ச்சி, என்றென்றும் மனிதகுலத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இடையே நடைபெற்றுவரும் இயக்கவியலே என்றும், அதுதான் ஒரு நேர்மையான தோரணையில் இயக்கம் மற்றும் திறமையை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் அதன் விளைவாக ஏற்படும் தாக்கம் பரிணாம வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது என்றும் கண்டறிந்தார். ஏங்கெல்ஸ் காலத்திலிருந்து இத்தகைய உணர்வு உருவாகி வளரத்தொடங்கியதால், மனிதகுலத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இடையே நடைபெற்ற இயக்கவியல் நடவடிக்கைகள் மேலும் தெளிவான முறையில் மாறியிருக்கின்றன.

ஓர் எடுத்துக்காட்டைப் பரிசீலித்திடுவோம். அறிவியலில் சமீபத்தில் ஏற்பட்டுள் முன்னேற்றங்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படையில், தூக்கம் குறித்து ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டுவந்தவர்கள், ஏன் தூக்கம் வருகிறது என்றும் மற்றும் நாம் தூங்கும்போது என்ன நடக்கிறது என்றும் ஆராய்ந்து,  ஒன்றைக் காட்டி இருக்கிறார்கள். மனிதகுலம் மரபணு அடிப்படையில் தங்களுக்கிடையே பிளவுபட்டிருக்கிறது. இரவில் விரைவில் தூங்கச் செல்கிறவர்கள், அதிகாலையிலேயே எழுந்துவிடுகிறார்கள். தாமதமாகத் தூங்கச் செல்கிறவர்கள், தாமதமாகத்தான் எழுகிறார்கள். முன்னதாகச் தூங்கச் சென்று அதிகாலையில் எழுகிறவர்களை “வானம்பாடிகள்”(“larks”) என்றும் பின் தூங்கி, தாமதமாக எழுகிறவர்களை “ஆந்தைகள்” (“owls”) என்றும் அழைக்கிறார்கள். இவ்வாறாக ‘வானம்பாடிகளாக’ இருக்கும் வகையினரும், ‘ஆந்தைகளாக’ இருக்கும் வகையினரும் ஒவ்வொரு மனித இனத்திலும் 40 சதவீத அளவிற்கு இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொருவரும் தூங்கும் வகை, அவர்களுடைய மரபணுக் குறியீட்டில் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீதம் உள்ள 20 சதவீதத்தினர் தூங்கும் நேரங்கள் வித்தியாசப்படுகின்றன. இவற்றின் காரணமாக ஒரு நாளில் 24 மணி நேர சுழற்சியில் எப்போதும் சிலர் விழித்தவண்ணமே இருக்கிறார்கள்.

இது, மனிதகுலம் வளர்ந்தபோது, புராதனப் பொதுவுடைமைச் சமுதாயமாக இருந்த ஆரம்ப கால கட்டத்தில், கூட்டமாக வாழ்ந்துவந்த சமயத்தில் (communal living), தாங்கள் தூங்கும்போது, தங்கள் மீது தொடுக்கப்படும் தாக்குதல்கள் மற்றும் ஆபத்துக்களிலிருந்துத் தங்களைக் காத்துக்கொள்வதற்காக எவரேனும் சிலர் விழித்திருக்க வேண்டியது அவசிaமாக மாறியிருந்தது என்பதை நிறுவியது. இந்த மனிதகுலத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இடையேயான இயக்கவியல், 24 மணி நேரமும் விழிப்புணர்வை உத்தரவாதப்படுத்துவதற்காக, வெவ்வேறு மனிதர்களுக்கும் வெவ்வேறு மரபணுக் குறியீடுகளை வடிவமைக்க உருவாக்கப்பட்டது. இவ்வாறு, வாழ்க்கையின் பொருளியல் நிலைமைகள் பரிணாம வளர்ச்சியை வடிவமைப்பதற்கு செல்வாக்கு செலுத்தியது.

இயற்கையின் இயக்கவியல்:

ஏங்கெல்ஸ் மேலும் இயற்கை மற்றும் அறிவியல் வளர்ச்சி சம்பந்தமாகவும் இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதத்தை ஆராய்ந்தார். அவர் ஆய்வுகள், ஓர் மூலாதாரமான முடிவை (seminal conclusion), வெளிப்படுத்தியது: “இயக்கவியல் விதிகளை, இயற்கையில் கட்டமைப்பதில் எந்தக் கேள்வியும் இருக்க முடியாது. மாறாக அதில், அவற்றைக் கண்டுபிடிக்கிறது, அதிலிருந்து உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது.”( “There could be no question of building the laws of dialectics into nature, but of discovering them in it and evolving them from it”.)

இவ்வாறு ஏங்கெல்ஸ் இன்றையதினம் இருப்பதுபோன்று அறிவியல் வளர்ச்சி இல்லாத காலத்திலேயே இயக்கவியல் நிலைப்பாட்டின் அடிப்படையில், அறிவியல் உண்மைகளை வெளிக்கொணர்ந்திருந்தார். இறுதியாக அவர், “இயக்கவியல் என்பது இயற்கை, மனிதகுலம் மற்றும் சிந்தனை ஆகியவற்றின் இயக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த பொது விதிகளின் அறிவியலே தவிர வேறல்ல என்ற முடிவுக்கு வந்தார். (“dialectics is nothing more than the science of the general laws of motion  and development of nature, human society and thought”).

உண்மையில், இன்றைய அறிவியல் முன்னேற்றங்களும், புதிய கண்டுபிடிப்புகளும், மரபணு தொடர்பான அறிவியல் முன்னேற்றங்களும் பெரிய அளவிற்கு வளர்ந்துள்ள நிலையில், அன்றையதினம் ஏங்கெல்ஸ் சுட்டிக்காட்டிய இயக்கவியல் விதிகளை நிரூபிக்கும் விதத்திலேயே அமைந்திருக்கின்றன.

இயக்கவியலும் மானுடவியலும்:

ஏங்கெல்ஸ் வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வாத விதிகளை, அவர் காலத்தில் கிடைத்த தகவல்களிலிருந்து,  மானுடவியல் சாட்சியத்திற்கும் பிரயோகித்து, முந்தைய மனித சமூகங்களை ஆய்வு செய்தார். அவர், தன்னுடைய ‘குடும்பம், தனிச்சொத்து, அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்’ (‘Origins of the Family, Private Property and the State’) என்னும் நூலில், ஏங்கெல்ஸ் நவீன வர்க்க சமுதாயத்தைச் சுற்றியிருக்கும் கட்டுக்கதைகளைத் தோலுரித்துக்காட்டுகிறார். எப்படி சொத்தின் அடிப்படையிலான வர்க்க உறவுகள் குடும்பத்தின் தோற்றத்தையும், வரலாற்றுரீதியாக ‘பெண் பாலினம்’ வரலாற்றுரீதியாக தோல்வியடைந்தது என்பதையும் –  ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்கிற நிலைமையும், ஆணாதிக்கப் போக்கும் அவற்றிலிருந்து பெண்கள் மீதான ஒடுக்குமுறையும் தோன்றின என்பதையும் தோலுரித்துக்காட்டுகிறார்.

இயக்க இயலும் வரலாறும்:

உண்மையில், (1849-50)இலு ‘ஜெர்மனியில் விவசாயிகளின் போர்’(‘The Peasant War’) என்னம் நூல், வரலாற்றை ஆய்வு செய்ததில் இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதத்தை முதன்முதலாக நேரடியாகப் பிரயோகித்திருக்கிறார்.

Friedrich Engels Biography - Facts, Childhood, Family Life & Achievements of German Philosopher

இயக்கவியலும் தத்துவமும்:

மார்க்ஸ் தன்னுடைய மகத்தான படைப்புகளான ‘மூலதனம்’ எழுதிகொண்டிருந்த சமயத்தில், ‘நவீன சமூகத்தின்’ அரசியல் பொருளாதாரம் என்கிற “குடிமைச் சமூகத்தினை” ஆய்வு செய்வதில் மூழ்கி இருந்த அதே சமயத்தில், ஏங்கெல்ஸ் மார்க்சியத்திற்கு மறுப்பாக வெளிவந்த தத்துவஞானி, ஈசன் டூரிங் (Eugen Duhring), முன்வைத்திருந்த ‘பெரும் கோட்பாடு’ (‘grand theory’) என்னும் சித்தாந்தத்தை அடித்து நொறுக்கும் பணியை எடுத்துக்கொண்டார்.  ஜெர்மன் சமூக ஜனநாயகவாதிகள் மத்தியில் டூரிங் பெற்றிருந்த செல்வாக்கை அகற்றும் விதத்தில், ஏங்கெல்ஸ் அவருடைய தவறான சித்தாந்தத்தை தோலுரித்துக்காட்டியதுடன், மார்க்சிய உலகக் கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படை விதிகளையும் தெளிவுபடுத்தி, ஒரு புத்திசாலித்தனமான தெளிவான விவாதத்தை மேற்கொண்டார். ‘டூரிங்கிற்கு மறுப்பு’ என்னும் நூல், மார்க்சியம், இயக்கவியல் மற்றும் வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வாதத்தின் செல்லுபடியாகும் தன்மையை நிரூபிப்பதில் செல்வாக்குமிக்க தாக்கத்தை  செலுத்தியது.

எனவே, அநேகமாக மனித சமுதாயத்தின் நடவடிக்கைகள் அனைத்திலும் ஏங்கெல்ஸ் தனியாகவும், மார்க்சுடன் இணைந்தும் முக்கியமான பங்களிப்புகள் பலவற்றைச் செய்திருக்கிறார். இயற்கை அறிவியல், மானுடவியல், வரலாறு, அரசியல் பொருளாதாரம் மற்றும் தத்துவம் ஆகிய அனைத்துத்துறைகளின் மூலமாகவும் மனிதகுலத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இடையேயான இயக்கவியலை விரிவுபடுத்தியதன்மூலம், ஏங்கெல்ஸ், புரட்சிகர இயக்கத்தையும் அதன் தத்துவார்த்த அடித்தளங்களையும் வளர்த்தெடுப்பதில் தனித்துவமிக்க பங்களிப்பினை விட்டுச்சென்றிருக்கிறார்.

அரசியல் நடவடிக்கை

இத்தகைய தத்துவார்த்த அடித்தளங்களை வளர்த்தெடுத்த அதே சமயத்தில், சர்வதேச தொழிலாளர் இயக்கத்தின் இவ்விரு பேராசான்களும் வெறுமனே வெறும் சித்தாந்தவாதிகளாக மட்டும் இருந்திடவில்லை. மாறாக அவர்கள், தங்கள் காலங்களில் நடைபெற்ற தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் அனைத்து இயக்கங்களிலும் சுறுசுறுப்பாகப் பங்கேற்றனர், சமயங்களில், அவற்றுக்குத் தலைமை தாங்கினர், வழிகாட்டினர். ‘லீக் ஆஃப் தி ஜஸ்ட்’ (‘League of the Just’) என்றிருந்த பெயரை மார்க்சும் ஏங்கெல்சும் வலியுறுத்தி, ‘கம்யூனிஸ்ட் லீக்’ என்று மாற்றி, இக்கட்சியின் இத்திட்டத்தை மார்க்சும் ஏங்கெல்சும் எழுதித்தந்தனர். இதன் ஆரம்ப வரைவை ஏங்கெல்ஸ் தயாரித்ததாகவும், பின்னர் அதனை இருவரும் சேர்ந்தே மீளவும் தயாரித்ததாகவும், நம்பப்படுகிறது. இந்த வரலாற்றுச்சிறப்புமிக்க ஆவணத்தில்தான் அவர்கள் என்றென்றும் எழுச்சியூட்டும், ‘உலகத் தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள், உங்கள் அடிமைச் சங்கிலியை தகர்த்தெறிவதைத் தவிர நீங்கள் இழப்பதற்கு எதுவுமில்லை,” என்கிற அறைகூவலை விடுத்தனர்.

மார்ச்சியத்தை நிறுவிய இவ்விரு பேராசான்களும், வெற்றியை ஈட்டக்கூடிய விதத்தில் தொழிலாளர் வர்க்கத்திற்கு வல்லமையை அளிக்கக்கூடிய ஒரு புரட்சிகர ஸ்தாபனத்தைக் கட்டி எழுப்புவதற்காகத் தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டனர். இவ்விரு பேராசான்களும் 1864இல், முதல் அகிலம் என்று புகழ்பெற்ற, சர்வதேச உழைக்கும் மக்களின் சங்கம் (International Workingmen’s Association) நிறுவியதில் முக்கியமான பங்கினைச் செலுத்தினார்கள். அப்போது செயல்பட்டுவந்த பல்வேறு இடதுசாரி தொழிலாளர் குழுக்களை ஒரு பொது ஸ்தாபனத்தின்கீழ் கொண்டுவருவதற்கான முதல் முயற்சியாகவும், சர்வதேச தொழிலாளர்வர்க்க இயக்கத்தை முன்னெடுத்துச்செல்வதற்கான முதல் நடவடிக்கையாகவும் இது அமைந்திருந்தது.

எனினும், 1871இல் பாரிஸ் கம்யூன் தோல்வியடைந்ததை அடுத்து, முதல் அகிலமும் காயப்பட வேண்டி இருந்தது. ஏங்கெல்ஸ்தான் இரண்டாவது அகிலம் நிறுவுவதற்கான காலம் கனிந்த சமயத்தில், அகிலத்தில் தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் ஸ்தாபனங்கள் மட்டுமே இடம்பெறும் விதத்தில் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று வாதிட்டார். ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இயங்கிய தொழிலாளர் வர்க்கம் அவர்களுக்கென்று ஓர் அரசியல் கட்சியை, அதாவது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை, நிறுவிக்கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது அகிலம், தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் அரசியல் கட்சிகளின் ஓர் அகிலமாக இருந்தது.

The life and ideas of Friedrich Engels | Socialist Appeal

அறிவியல்பூர்வமானது, புரட்சிகரமானது

தோழர் லெனின் ஒருமுறை சொல்லியது போன்று, மார்க்சியத்தின் தவிர்க்கமுடியாத கவர்ச்சி என்பது, அது ஒன்றுதான் கறாரான முறையிலும், மிக உயர்ந்த அளவிலும் அறிவியல் பூர்வமானதாகவும், புரட்சிகரமானதாகவும் இரண்டையும் இணைந்த தத்துவமாக இருக்கிறது என்கிற உண்மையேயாகும். இத்தகைய சேர்மானம் ஏதோ விபத்துபோன்று ஏற்பட்டதல்ல, அல்லது நிறுவிய மார்க்சும், ஏங்கெல்சும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அறிவியல் மற்றும் புரட்சியின் அருங்குணங்களை இணைத்ததால் மட்டுமல்ல. மார்ச்சியம் இவ்விரு அம்சங்களையும் “உள்ளார்ந்தமுறையிலும்”, “பிரிக்கமுடியாத விதத்திலும்” ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது. இது மார்க்சியத்தின் ஆக்கபூர்வமான அறிவியலாகும்.

மார்க்சின் மறைவிற்குப் பின், சர்வதேச தொழிலாளர் வர்க்கமும், உலகமும் மார்க்சிய உலகக் கண்ணோட்டத்தின் வளமான பணிகளையும், சித்தாந்த அடித்தளங்களையும் ஏங்கெல்ஸ் மூலமாகவே பிரதானமாகத் தெரிந்து கொண்டன. மார்க்சால் விட்டுச்செல்லப்பட்ட கணக்கிலடங்கா அளவிற்கு இருந்த குறிப்புகள், ஏங்கெல்சால் தொகுக்கப்பட்டு, சரிபார்க்கப்பட்டு, வெளியிடப்பட்டன. ‘மூலதனம்’ நூலின் இரண்டாவது மூன்றாவது தொகுதிகளை இந்தக் குறிப்புகளைக் கொண்டு, ஏங்கெல்ஸ்தான் தயாரித்து வெளியிட்டார். ‘கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை’க்கான முன்னுரைகளையும், மற்றும் அவர்களின் பணிகள் தொடர்பாக சர்வதேச தொழிலாளர் வர்க்கப் போராட்டங்களில் ஏற்பட்டுவந்த வளர்ச்சிப் போக்குகள் குறித்தும், அதனை முன்னெடுத்துச் செல்லவேண்டியதை வலியுறுத்தியும்   எழுதுவதை ஏங்கெல்ஸ் தொடர்ந்தார்.

தோழர் லெனின் கூறியது போன்று, ஏங்கெல்ஸ் தொழிலாளர் வர்க்கம் தன்னை அறிந்துகொள்ளவும், அவர்களுக்கு உணர்வுபூர்வமானவர்களாக இருப்பதற்கும், தங்கள் கனவுகள் மெய்ப்பட அறிவியலைப் பயன்படுத்துவதற்கும் கற்றுத்தந்தார்.

..