சிறுகதையின் பெயர்: நன்றி பரிசு

புத்தகம் : முத்து கதைகள்

ஆசிரியர் : இமயவன்

வாசித்தவர்: தி.ராகவி (Ss 96)

 

[poll id=”171″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *