இதுதான் வைரல் நூல் அறிமுகம் : அறிவியல் பார்வையில் கரோனா அறிமுகப்படுத்துபவர் : திரு. ஆர். வெங்கடேசன்#CoronaVirus #Covid19 #Virus

LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE

Follow Us on:-
Facebook: https://www.facebook.com/thamizhbooks/
Twitter: https://twitter.com/Bharathi_BFC

To Buy New Tamil Books. Visit Us Below
https://thamizhbooks.com

To Get to know more about tamil Books, Visit us Below,
https://bookday.in

நினைத்த நூல்கள்… நினைத்த நேரத்தில்…

பெற 044 2433 2924