பேசும் புத்தகம் | ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் *சுமைதாங்கி* | வாசித்தவர்: எஸ். ரவிக்குமார்

சிறுகதையின் பெயர்: சுமைதாங்கி

புத்தகம் : ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : ஜெயகாந்தன்

வாசித்தவர்: எஸ். ரவிக்குமார்

 

[poll id=”143″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.