பேசும் புத்தகம் | ஜெயகாந்தன் சிறுகதை *நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி* | வாசித்தவர்: மு.சத்யா (Ss213)

பேசும் புத்தகம் | ஜெயகாந்தன் சிறுகதை *நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி* | வாசித்தவர்: மு.சத்யா (Ss213)

சிறுகதையின் பெயர்: நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி

புத்தகம் : ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : ஜெயகாந்தன்

வாசித்தவர்: மு.சத்யா (Ss213)

 

[poll id=”216″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *