பேசும் புத்தகம் | கு.ப.ரா சிறுகதை *கனகாம்பரம்* | வாசித்தவர்: வெங்கட் நடராஜன்

சிறுகதையின் பெயர்: கனகாம்பரம்

புத்தகம் : கு.ப.ரா கதைகள்

ஆசிரியர் : கு.ப.ரா

வாசித்தவர்: வெங்கட் நடராஜன்

 

[poll id=”186″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.