சிறுகதையின் பெயர்: தாத்தா பாட்டி சொன்ன கதை.

புத்தகம் : தாத்தா பாட்டி சொன்ன கதைகள்

ஆசிரியர் : கழனியூரன்

வாசித்தவர்: வ.சு வசந்தா (Ss219)

 

[poll id=”214″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *