பேசும் புத்தகம் | காரை. இரா.மேகலா சிறுகதைகள் *மச்சான் மோதிரம்* | வாசித்தவர்: காரை. இரா.மேகலா (Ss 183)

சிறுகதையின் பெயர்: மச்சான் மோதிரம்

புத்தகம் : காரை. இரா.மேகலா சிறுகதை

ஆசிரியர் : காரை. இரா.மேகலா

வாசித்தவர்: காரை. இரா.மேகலா (Ss 183)

 

[poll id=”102″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.