பேசும் புத்தகம் | கி. ராஜநாரயணன் சிறுகதைகள் *கதவு* | வாசித்தவர்: சௌம்யா (ss64)

சிறுகதையின் பெயர்: கதவு

புத்தகம் : கி. ராஜநாரயணன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : கி. ராஜநாரயணன்

வாசித்தவர்: சௌம்யா(ss64)

 

[poll id=”181″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.