பேசும் புத்தகம் | லா.ச. ராமாமிருதம் சிறுகதைகள் *மகாபலி* | வாசித்தவர்: ப. ராகவி ப்ரியா (ss 8)

சிறுகதையின் பெயர்: மகாபலி

புத்தகம் : ஜனனி

ஆசிரியர் : லா.ச. ராமாமிருதம்

வாசித்தவர்: ப. ராகவி ப்ரியா (ss 8)

 

[poll id=”184″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.