பேசும் புத்தகம் | மதுநிகா சுரேஷ் சிறுகதைகள் *நின்னைச் சரணடைந்தேன் கண்ணம்மா* | வாசித்தவர்: செல்லம்மாள் நரசிம்மன் (ov123)

சிறுகதையின் பெயர்: நின்னைச் சரணடைந்தேன் கண்ணம்மா

புத்தகம் : மதுநிகா சுரேஷ் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : மதுநிகா சுரேஷ்

வாசித்தவர்: செல்லம்மாள் நரசிம்மன் (ov123)

 

[poll id=”115″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.