பேசும் புத்தகம் | மேலாண்மை பொன்னுசாமி சிறுகதைகள் *மானாவாரி பூ* | வாசித்தவர்: வே. மிருனாலினி (Ss 178)

சிறுகதையின் பெயர்: மானாவாரி பூ

புத்தகம் : மேலாண்மை பொன்னுசாமி சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : மேலாண்மை பொன்னுசாமி

வாசித்தவர்: வே. மிருனாலினி (Ss 178)

 

[poll id=”105″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.