பேசும் புத்தகம் | மௌனி சிறுகதை *மாறுதல்* | வாசித்தவர்: பா.அசோக்குமார் Ss66/2

சிறுகதையின் பெயர்: மாறுதல்

புத்தகம் : மௌனி சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : மௌனி

வாசித்தவர்: பா.அசோக்குமார் Ss66/2

 

[poll id=”226″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.