பேசும் புத்தகம் |’நன்றி ஓ ஹென்றி’ சிறுகதை தொகுப்பில் இருந்து *’மேளா’* | வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மிசிறுகதையின் பெயர்: ‘மேளா’

புத்தகம் : நன்றி ஓ ஹென்றி’ சிறுகதை தொகுப்பு

ஆசிரியர் : எஸ் சங்கரநாராயணன்

வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மி

இந்த சிறுகதை குறித்து மறக்காமல் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.