நிஷா வெங்கட் கவிதைகள்1. மனிதனின் அன்பு
மிருகத்திடம் வெல்லும்….
பாவம் மிருகத்தின் அன்புதான் மனிதனிடத்தில்
தோற்றே  போகும்….


2. மகள்களுக்கு ரசிகராகும்
அப்பாக்களை விட….
பேத்திகளுக்கு ரசிகராகும்
தாத்தாக்கள் இங்கு அதிகம்…
                   – நிஷா வெங்கட்…🖤