பேசும் புத்தகம் | ந.கி.பிரசாத் சிறுகதைகள் *உறைந்த நெருப்பு* | வாசித்தவர்: கோபிநாத் (ss202)

பேசும் புத்தகம் | ந.கி.பிரசாத் சிறுகதைகள் *உறைந்த நெருப்பு* | வாசித்தவர்: கோபிநாத் (ss202)

சிறுகதையின் பெயர்: உறைந்த நெருப்பு

புத்தகம் : ந.கி.பிரசாத் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : ந.கி.பிரசாத்

வாசித்தவர்: கோபிநாத் (ss202)

 

[poll id=”136″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *