என் பழையதைத் திருப்பிக் கொடு *************************************** என் பழையதைத் திருப்பிக் கொடு வழியில் பார்த்த தவளை எனைக் கேட்டது சிங்கம் பிடரி போல் சேவல் தலையும் ...

தாகம் ஒவ்வொரு மாதமும் , காமம் தலைக்கேற அடிவயிற்றில் நெருப்பை கட்டிக் கொள்கிறாள் தீயில் இறக்கி எரித்துவிடாமலிருக்க கோலமிடுகையில் தெருநாய்களின் ஊடுறவு நெருப்பில் குளிர்காய்கின்றன கல்லை ...

கல்வியியலிலும் சரி, தொழிலிலும் சரி, உலகம் முழுவதிலும் தீவீரமான பாலின அசமத்துவம் நிலவுகின்றது. இதற்கான உதாரணங்களை எளிதில் காண முடியும். பர்கினா பாசோவின் மிகப்பெரும் பல்கலைக்கழகமான ...

ஒரு புறாவுக்கு அக்கப்போறா! சமாதானதின் அடையாளமாக நேரு மாமா பறக்க விடும் வெள்ளை நிற புறாவைப் படங்களில் பார்த்திருப்போம். பின்பு பண்டைய காலங்களில் தூது  அனுப்பியதாகக் ...

பல நூற்றாண்டுகளாகவே கங்கைச் சமவெளியின் கிராமப்புறங்களில் மால்புவா என்ற இனிப்புப் பலகாரம் மிகவும் புகழ்பெற்றதாகும். திருமணமாகி கணவன் வீடு வரும் பெண் கொண்டு வரும் சீர்வரிசையில் ...

மறைக்குறியீட்டு செலவாணியில் wallet தொடர்ச்சி எண்ணியல் செலவாணியின் வால்ட் என்பது private key பிரத்தியேகக்குறியீடு, public key என்பதை பொது குறியீடு ஆகிய இரண்டையும் உள்ளே ...