பீப்பிள்ஸ் டெமாக்ரசி தலையங்கம் ஒலி வடிவத்தில்: போராட்டங்களும் தியாகங்களும் நிறைந்த ஒரு நூற்றாண்டு – ச. வீரமணிநமது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய கமிட்டி சார்பில் வெளியாகும் வார இதழான பீப்பிள்ஸ் டெமாக்ரசியின் தலையங்கம் இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் “போராட்டங்களும் தியாகங்களும் நிறைந்த ஒரு நூற்றாண்டு”  ச. வீரமணி அவர்கள் தமிழில் மொழி பெயர்த்த பகுதியின் ஒலிவடிவம் இதோ