பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனத்தின் புத்தக விலைப்பட்டியல்சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்று வரும் பொங்கல் சிறப்பு புத்தக திருவிழாவில் பங்கெடுத்துள்ள *பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனத்தின் புத்தக விலைப்பட்டியல்* விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

   
பெரியார் புத்தக நிலையம்
வ.எண்புத்தகம்தொகை
1இதுதான் மகாமகம்10
2கிராம சீர்திருத்தம்8
3மனுநீதி ஒரு குலத்துக்கு ஒரு நீதி12
4வகுப்புவாரி உரிமை ஏன்?25
5திராவிடர் - ஆரியர் உண்மை8
6சுயமரியாதைத் திருமணம் ஏன்?12
7இனி வரும் உலகம் (விரிவாக்கப்பட்ட பதிப்பு)30
8புத்த நெறி10
9சிந்தனையும் பகுத்தறிவும்20
10சுயநலம் பிறநலம்8
11தந்தை பெரியாரே எழுதிய சுயசரிதை10
12சுயமரியாதை இயக்கத்தைத் தோற்றுவித்ததேன்?15
13புரட்சி8
14கடவுள் மறுப்புத் தத்துவம் ஒரு விளக்கம்8
15தமிழும் தமிழரும்8
16மதமாற்றமும் மதவெறியும்8
17இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு12
18இரயில்வே தொழிலாளர்களுக்குப் பெரியார் அறிவுரை9
19மனித வாழ்வின் பெருமை எது?20
20தந்தை பெரியாரின் இறுதிப் பேருரை (விரிவாக்கப்பட்ட பதிப்பு)35
21மனிதனும் மதமும்15
22பெரியார் வாழ்க்கைக் குறிப்பு15
23கடவுளும் மனிதனும் 25
24அறிவு விருந்து20
25மெட்டீரியலிசம் அல்லது பொருள்முதல் வாதம்40
26இந்து மதமும் தமிழர்களும்12
27இந்து மதப் பண்டிகைகள்25
28வாழ்க்கைத் துணைநலம்35
29இராமாயணக் குறிப்புகள்30
30தத்துவ விளக்கம்20
31இலக்கியம் வளர்ச்சிக்கு உதவவேண்டாமா?15
32தந்தை பெரியார் அவர்களின் இலங்கைப் பேருரை15
33பகுத்தறிவுச் சுடர் ஏந்துவீர்!16
34இளைஞர்களுக்குப் பெரியார் அறிவுரை20
35உயர் எண்ணங்கள்20
36சோதிட ஆராய்ச்சி20
37நமது குறிக்கோள் (தொகுதி-1 )20
38நவமணிகள் (தொகுதி-1 ) 20
39வானொலியில் தந்தை பெரியார் (விரிவாக்கப்பட்ட பதிப்பு) 25
40அய்க்கோர்ட் நீதிப்போக்கு பாகம் - 225
41சித்திரபுத்திரன் கட்டுரைகள்25
42பெண் ஏன் அடிமையானாள்?40
43ஜாதி ஒழிய வேண்டும் ஏன்?25
44தமிழர் தமிழ்நாடு தமிழர் பண்பாடு25
45பொன்மொழிகள்40
46சமுதாய சீர்திருத்தம்30
47இராமாயணப் பாத்திரங்கள்50
48தந்தை பெரியாரின் லட்சிய முழக்கங்கள்30
49எழுத்துச் சீர்திருத்தம்70
50ஆச்சாரியார் ஆட்சியின் கொடுமைகள்75
51வால்மீகி இராமாயண சம்பாஷணைகள்50
52புராணம்50
53நீதி கெட்டது யாரால்?60
54பகுத்தறிவு ஏன்? எதற்காக?70
55புரட்டு இமாலயப் புரட்டு54
56கர்ப்ப ஆட்சி60
57இந்தி போர் முரசு 50
58எனது தொண்டு 40
59தீண்டாமையை ஒழித்தது யார்? 20
60திராவிட விவசாய தொழிலாளர் கழக அமைப்பு 10
61பெரியார் ஒளி முத்துக்கள்70
62ஜாதி ஒழிப்புப் புரட்சி (தொகுப்பு) 420
63புதியதோர் உலகு செய்வோம்20
64குடிஅரசு கலம்பகம் 70
65பெண் விடுதலை700
66தமிழனை அடிமையாக்கியவை எவை? (1)12
67பெரியாரைப் பற்றி பெரியார் (2) 15
68கடவுள் பக்தர்களின் சிந்தனைக்கு... (3) 10
69கடவுளும் மதமும் ஒழிய வேண்டும் ஏன்? (4) 10
70மாணவர்களுக்கு... (5)10
71தமிழிசை - மாற்றம் வேண்டும் (6) 6
72வகுப்புவாரி உரிமையின் வரலாறும் பின்னணியும் (7) 20
73எது கலை வளர்ச்சி? (8)6
74தன்மானம்-இனமானமும் தமிழ்ப் புலவர்களும்! (9) 10
75கல்வி பற்றிய சிந்தனைகள் (10)10
76சுயமரியாதை இயக்கத் தத்துவம் (11)8
77வாழ்விணையர்களுக்குப் பெரியார் அறிவுரை (12)15
78உண்மை தொழிலாளர் யார்? (13)6
79மேல்நாடும் கீழ்நாடும் (14) 10
80பெண்கள் அலங்கார பொம்மைகளா? (15)15
81மே தினமும் தொழிலாளர் இயக்கமும் (16)15
82பொதுவுடைமையும் சமதர்மமும் (17)8
83பகுத்தறிவாளர் ஆக வேண்டும் என்? (18)20
84மொழியும் இலக்கியமும் (19) 12
85மனித சமத்துவமும் இந்து சமுதாயமும் (20)8
86மூன்று புரட்டுகள் (21)15
87மனிதனின் பிறப்புரிமை சுயமரியாதையே! (22)15
88கல்வி முறையும், தகுதி திறமையும் (23)30
89தந்தை பெரியாரின் பொருளாதாரச் சிந்தனைகள் (24)20
90கடவுள் - மதம் ஓர் அரிய விளக்கம் (25)10
91பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 3 - மதம்(1)70
92பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 4 - மதம்(2)80
93பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 5 - பெண்ணுரிமை(1)70
94பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 6 - பெண்ணுரிமை(2)70
95பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 8 - ஜாதி(2)50
96பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 9 - ஜாதி(3)50
97பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 10 - ஜாதி(4)50
98பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 11 - ஜாதி(5)50
99பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 12 - ஜாதி(6) 50
100பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 13 - ஜாதி(7)50
101பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 14 - ஜாதி(8)50
102பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 15 - ஜாதி(9)50
103பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 16 - ஜாதி(10)50
104பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 17 - ஜாதி(11)50
105பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 18 - ஜாதி(12)50
106பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 19 - ஜாதி(13)50
107பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 20 - ஜாதி(14)50
108பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 21 - ஜாதி(15)55
109பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 22 - பெண்ணுரிமை(3)45
110பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 23 - பெண்ணுரிமை(4)45
111பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 24 - பெண்ணுரிமை(5)45
112பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 25 - ஜாதி(16)45
113பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 26 - ஜாதி(17)45
114பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 27 - மதம்(3)50
115பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 28 - மதம்(4)50
116பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 29 - மதம்(5)50
117பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 30 - மதம்(6)45
118பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 31 - மதம்(7)45
119பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 1 - கடவுள்(1)200
120பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 2 - கடவுள்(2)370
121பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 3 - மதம்(1)90
122பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 4 - மதம்(2)90
123பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 5 - பெண்ணுரிமை(1)140
124பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 6 - பெண்ணுரிமை(2)250
125பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 7 - ஜாதி(1)180
126பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 8 - ஜாதி(2)180
127பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 9 - ஜாதி(3)170
128பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 10 - ஜாதி(4)160
129பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 11 - ஜாதி(5)180
130பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 12 - ஜாதி(6) 180
131பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 13 - ஜாதி(7)100
132பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 14 - ஜாதி(8)80
133பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 15 - ஜாதி(9)80
134பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 16 - ஜாதி(10)80
135பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 17 - ஜாதி(11)80
136பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 18 - ஜாதி(12)80
137பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 19 - ஜாதி(13)80
138பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 20 - ஜாதி(14)160
139பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 21 - ஜாதி(15)90
140பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 22 - பெண்ணுரிமை(3)75
141பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 23 - பெண்ணுரிமை(4)75
142பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 24 - பெண்ணுரிமை(5)75
143பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 25 - ஜாதி(16)75
144பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 26 - ஜாதி(17)75
145பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 27 - மதம்(3)80
146பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 28 - மதம்(4)80
147பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 29 - மதம்(5)80
148பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 30 - மதம்(6)75
149பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 31 - மதம்(7)80
150பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 32 - கடவுள்(3) 210
151பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 33 - பகுத்தறிவு(1) 200
152பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 34 - பகுத்தறிவு(2) 200
153பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 35 - பகுத்தறிவு(3) 210
154பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 36 - கடவுள் - புராணங்கள்(4) 210
155பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 37 - திருக்குறள் - வள்ளுவர்350
156பெரியார் காஞ்சியம் தொகுதி - 38 - கடவுள் புராணங்கள் (5) 250
157குடிஅரசு தொகுதி (1) - 1925 220
158குடிஅரசு தொகுதி (2) - 1926 (1) 400
159குடிஅரசு தொகுதி (3) - 1926 (2) 300
160குடிஅரசு தொகுதி (4) - 1927 (1) 200
161குடிஅரசு தொகுதி (5) - 1927 (2) 220
162குடிஅரசு தொகுதி (6) - 1928 (1) 200
163குடிஅரசு தொகுதி (7) - 1928 (2) 200
164குடிஅரசு தொகுதி (8) - 1929 (1) 200
165குடிஅரசு தொகுதி (9) - 1929 (2) 200
166குடிஅரசு தொகுதி (10) - 1930 (1) 200
167குடிஅரசு தொகுதி (11) - 1930 (2) 210
168குடிஅரசு தொகுதி (12) - 1931 (1) 250
169குடிஅரசு தொகுதி (13) - 1931 (2) 230
170குடிஅரசு தொகுதி (14) - 1932 (1) 230
171குடிஅரசு தொகுதி (15) - 1932 (2) 200
172குடிஅரசு-புரட்சி தொகுதி (16)-1933 350
173புரட்சி-பகுத்தறிவு தொகுதி (17)-1934 380
174குடிஅரசு தொகுதி (18) - 1935 (1) 330
175குடிஅரசு தொகுதி (19) - 1935 (2) 330
176குடிஅரசு தொகுதி (20) - 1936 (1) 320
177குடிஅரசு தொகுதி (21) - 1936 (2) 340
178குடிஅரசு தொகுதி (22) - 1937 (1) 300
179குடிஅரசு தொகுதி (23) - 1937 (2) 270
180குடிஅரசு தொகுதி (24) - 1938 (1) 270
181குடிஅரசு தொகுதி (25) - 1938 (2) 230
182குடிஅரசு தொகுதி (26) - 1939 (1) 200
183குடிஅரசு தொகுதி (27) - 1939 (2) 260
184குடிஅரசு தொகுதி (28) - 1940 (1) 260
185குடிஅரசு தொகுதி (29) - 1940 (2) 250
186குடிஅரசு தொகுதி (30) - 1943 200
187குடிஅரசு தொகுதி (31) - 1944 (1) 210
188குடிஅரசு தொகுதி (32) - 1944 (2) 230
189குடிஅரசு தொகுதி (33) - 1945 (1) 240
190குடிஅரசு தொகுதி (34) - 1945 (2) 260
191குடிஅரசு தொகுதி (35) - 1946 (1) 220
192குடிஅரசு தொகுதி (36) - 1946 (2) 230
193குடிஅரசு தொகுதி (37) - 1947 (1) 200
194குடிஅரசு தொகுதி (38) - 1947 (2) 200
195குடிஅரசு தொகுதி (39) - 1948 (1) 325
196குடிஅரசு தொகுதி (40) - 1948 (2) 250
197குடிஅரசு தொகுதி (41) - 1949 (1) 200
198குடிஅரசு தொகுதி (42) - 1949 (2) 270
199பெரியார் சிந்தனைத் திரட்டு (பாகம் 1) 250
200பெரியார் சிந்தனைத் திரட்டு (பாகம் 2) 230
201பெரியார் சிந்தனைத் திரட்டு (பாகம் 3) 150
202திராவிட பண்பாட்டை பாதுகாப்போம்! 20
203திராவிடர் மாணவர் கழகத்தில் சேரவேண்டும் ஏன் ? 10
204திராவிடர் கழகத்தில் சேரவேண்டும் - ஏன்? 2
205தமிழர் சமூக விழிப்புணர்வுக்கான எழுச்சிப் பயணம் ஏன்? 2
206சன் தொலைக்காட்சிக்கு-வீரமணி பேட்டி 2
207நாடாளுமன்றத்தில் பெண்கள் இடஒதுக்கீடு முட்டுக்கட்டை ஏன்? 20
20821 ஆம் நூற்றாண்டு பெரியார் நூற்றாண்டே! 3
209மதவாதம்+ஊழல்=பி.ஜே.பி. 3
210போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்களை அரசுஊழியர்களாக்க வேண்டும் - ஏன்? 3
211கல்லூரிகளில் சோதிட மூடநம்பிக்கையா? 25
212புட்டபர்த்தி சாய்பாபா...? 15
213இட ஒதுக்கீடு பற்றிய கேள்விகளுக்கு பதில்கள் 4
214உலகெங்கும் நமது கொள்கை 4.5
215வீரமணியின் செவ்வி (பேட்டி)கள் 4.5
216மூடநம்பிக்கைகள் 12
217பாரதீய ஜனதா மக்கள் விரோத கட்சியே! 5
218தேவை பாலியல் நீதி 10
219சக்தி வழிபாடு 10
220வெள்ளி முளைக்கட்டும் விடியல் பிறக்கட்டும் 5
221தி.மு.க. கூட்டணியை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் - ஏன்? 5
222சட்டப்படி நாம் இன்னும் சூத்திரரே! 10
223சேதுசமுத்திரத் திட்டமும், ராமன் பாலமும்! 6
224கழகமும் பிரச்சாரமும் 6
225இலட்சியத்தை நோக்கி... 30
226பிரார்த்தனை மோசடி 12
227ஈழத் தமிழர் பிரச்சினை சில உண்மைகள் 40
228தந்தை பெரியார் பற்றிய சில புரட்டுகளும் உண்மைத் தகவல்களும் 15
229இந்துத்வா ஆட்சியா வேண்டும்? 8
230நிதியென்னும் மூச்சுக் காற்று10
231இந்து மதத்தைப்பற்றி ஏன் பேசுகிறோம்?10
232ஆர்.எஸ்.எஸ்.பற்றி...15
233மீனாட்சிபுரத்தில் மதம் மாற்றம் ஏன்?10
234தந்தை பெரியாரின் பெண்ணுரிமைச் சிந்தனை20
235கிரிமிலேயர் கூடாது ஏன்?20
236இந்திய அரசியல் சட்டம் முதல் திருத்தம் ஏன்? ஏதற்காக?10
237தமிழக முன்னோடிகள் தந்தை பெரியார்20
23813 மாத பி.ஜே.பி. ஆட்சி10
239பெரியார் டிரஸ்ட்டுகள் ஒரு திறந்த புத்தகம்10
240கி. வீரமணி பதில்கள்10
241இந்துக்கள் ஒன்றுசேர முடியுமா?10
242பெரியார் மக்களின் மூச்சுக்காற்று10
24316ஆம் மக்களவைத் தேர்தல் வாக்காளர்களே சிந்திப்பீர்!10
244பல்நோக்கு உயர் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் நியமனத்தில் இடஒதுக்கீடு கிடையாதா?10
245மக்களவைத் தேர்தலில் தி.மு.க. அணியை ஆதரிக்க வேண்டும் ஏன்?10
246மனிதநேயமும் - நாகரிகமும்12
247அயோத்தி பிரச்சினையும் மனித நேயமும்12
248கோயில்கள் தோன்றியது ஏன்? (புதிய பதிப்பு)110
249சிதம்பர ரகசியம்15
250கீதையும் திராவிடர் பண்பாடும்15
251மகாபாரதத்தில் வர்ணதர்மமும் பெண்ணடிமையும்40
252தமிழக வரலாறும் சுயமரியாதை இயக்கமும்25
253எதிர்க்க, எதிர்க்க என்றும் வளருவோம்!15
254இருதய பாதுகாப்புக்காக!20
255நோயற்ற வழ்வுக்கு...20
256மண்டல் குழுவும் சமூக நீதியும்20
257சமூக நீதி20
258மலேசியா - சிங்கப்பூர் தமிழர்களிடையே வீரமணி விரிவுரை9
259பகவத் கீதை ஏன்? எதற்காக?25
260பா.ஜ.க.வும் - இந்துத்வாவும்20
261வங்க தேசத்தை உருவாக்கியவர்கள் தமிழ் ஈழத்தை உருவாக்கினால் என்ன?25
262அம்பேத்கர் பற்றிய அருண்சோரியின் நூலுக்கு மறுப்பு20
263திராவிடர் கழகத்தில் மகளிர் சேரவேண்டும் - ஏன்?20
264காவிரிப் பிரச்சினை தீர்ந்துவிட்டதா?20
265திருச்சி பெரியார் ஈ.வெ.ரா. கல்லூரி வரலாறும் வளர்ச்சியும்20
266இதுதான் பகவத் கீதை35
267வகுப்புரிமை வரலாறு25
268இந்துத்துவா கல்விக் கொள்கை தேவையா?25
269வைக்கம் போராட்ட வரலாறு25
270அறிஞர் அண்ணா25
271ஆத்மா ஓர் ஆராய்ச்சி40
272ஈரோடும் காஞ்சியும்60
273புரிந்துகொள்ளுங்கள் சவார்க்கர் - காந்தியார்-கோட்சே-ஆர்.எஸ்.எஸ்30
274டாக்டர் அம்பேத்கர் புத்தநெறியை தழுவியது ஏன்?50
275பெரியாரின் சமுதாய அறிவியல் பார்வை90
276கி. வீரமணியின் அறிக்கைகள் - 199730
277பெரியாரின் மொழிச் சிந்தனைகள்30
2782ஜி அலைக்கற்றை30
279மதவெறியும் மாட்டுக்கறியும்40
280வன்முறையின் மறுபெயரே சங்பரிவார்க் கும்பல்60
281கி. வீரமணியின் அறிக்கைகள் - 199635
282தமிழர் தலைவரின் அரசியல் பயணம்35
283வாசகர் மேடையில் தமிழர் தலைவர்35
284காஞ்சி சங்கராச்சாரியார்கள் மீது கொலை வழக்கு ஏன்? எதற்கு? எப்படி?170
285திராவிடர் இயக்க நூறாண்டு வரலாற்று சுவடுகள்70
286வெறுக்கத்தக்கதே பிராமணீயம்80
287காஞ்சி சங்கராச்சாரியார்-யார்? ஓர் ஆய்வு50
28895 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே துவங்கிய திராவிடர் இயக்க சமூகப் புரட்சி50
289கி. வீரமணியின் அறிக்கைகள் - 199850
290பெரியார் ஆயிரம் வினா - விடை130
291காமராஜர் கொலைமுயற்சி சரித்திரம்110
292பெரியாரியல் இராமாயண ஆய்வு சொற்பொழிவுகள்60
293பெரியாரியல் பாகம் - 160
294பெரியாரியல் பாகம் - 270
295பெரியாரியல் பாகம் - 370
296பெரியாரியல் பாகம் - 480
297பெரியாரியல் பாகம் - 550
298பெரியார் மணியம்மை திருமணம் - ஒரு வரலாற்று உண்மை விளக்கம்75
299வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் 1260
300வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் 2140
301வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் 380
302வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் 4140
303வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் 5150
304வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் 690
305வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் 7140
306வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் 8150
307வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் -9120
308வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் -10170
309வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் -11210
310வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் -12250
311வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் -13200
312வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் -14200
313வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பாகம் -15250
314அசல் மனுதரும சாஸ்திரம்150
315மகாபாரத ஆராய்ச்சி (நூலக பதிப்பு)450
316கீதையின் மறுபக்கம் (விரிவாக்கப்பட்டப் பதிப்பு)300
317உடையும் இந்தியாவா? உடையும் ஆரியமா?90
318விடுதலைப் போரும், திராவிட இயக்கமும், உண்மை வரலாறு (மக்கள் பதிப்பு)100
319விடுதலைப் போரும், திராவிட இயக்கமும், உண்மை வரலாறு (நூலக பதிப்பு)125
320உலக வரலாற்றில் பகுத்தறிவுச் சுவடுகள் (தொகுதி 1)110
321உலக வரலாற்றில் பகுத்தறிவு சுவடுகள் (தொகுதி 2)100
322சிங்கப்பூரில் தமிழர் தலைவர்120
323சுயமரியாதைத் திருமணம் - தத்துவமும் வரலாறும்300
324உலகத் தலைவர் பெரியார் -வாழ்க்கை வரலாறு (பாகம்-2)220
325உலகத் தலைவர் பெரியார் -வாழ்க்கை வரலாறு (பாகம்-3)250
326உலகத் தலைவர் பெரியார் -வாழ்க்கை வரலாறு (பாகம்-4)250
327உலகத் தலைவர் பெரியார் -வாழ்க்கை வரலாறு (பாகம்-5)280
328உலகத் தலைவர் பெரியார் -வாழ்க்கை வரலாறு (பாகம்-6)350
329உலகத் தலைவர் பெரியார் -வாழ்க்கை வரலாறு (தொகுதி-7)250
330அய்யாவின் அடிச்சுவட்டில் பாகம்-1125
331அய்யாவின் அடிச்சுவட்டில் பாகம்-2120
332அய்யாவின் அடிச்சுவட்டில் பாகம்-390
333அய்யாவின் அடிச்சுவட்டில் பாகம்-4140
334அய்யாவின் அடிச்சுவட்டில் பாகம்-5250
335அய்யாவின் அடிச்சுவட்டில் பாகம் -6250
336அய்யாவின் அடிச்சுவட்டில் பாகம் -7250
337வடநாட்டில் பெரியார் பாகம் -185
338வடநாட்டில் பெரியார் பாகம் -2150
339அய்ரோப்பாவில் பெரியார்150
340திராவிடர்கள் மீதான ஆரியப் பண்பாட்டுப் படையெடுப்பு70
341மலேசியா சிங்கப்பூரில் பெரியார்250
342பெரியாரியம் -சமுதாயம்- உரைக் கோவை 1240
343பெரியாரியம் - ஜாதி தீண்டாமை -உரைக் கோவை 2200
344பெரியாரியம் - கடவுள் -உரைக்கோவை 3240
345சிந்தனைச் சோலை பெரியார்100
346காந்தியார் கொலை அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள்130
347பெரியாரின் மனித நேயம் தொகுதி-1200
348பெரியார் ஒரு சகாப்தம் ஏன்? எப்படி? அறிஞர்கள் பதில்100
349மாட்டுக்கறியும் மதவாத அரசியலும்20
350பெரியார் எப்போதும் தேவைப்படுகிறார்30
351யுனெஸ்கோ பார்வையில் தந்தை பெரியார்180
352நூற்றாண்டு காணும் நீதிக்கட்சியும் 90 ஆம் ஆண்டு காணும் சுயமரியாதை இயக்கமும் சாதித்தது என்ன?70
353புத்தகங்களால் புத்தாக்கம்30
354மாணவர்களும் அறிவியல் மனப்பான்மையும்30
355அனைத்து ஜாதியினர் அர்ச்சகர் நியமன உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பும் ஆகமங்களும்50
356பெரியார் மறைந்தார் பெரியார் வாழ்க!250
357பெரியார் வாழ்வின் வெளிச்சங்கள்150
358பெரியார் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்40
359ஜாதியை ஒழிக்கவே இடஒதுக்கீடு50
360கல்லூரி பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழர் தலைவர்350
361சேரன்மாதேவி குருகுலப் போராட்டம்100
362பெரியாருடன் தலைவர்கள் சந்திப்பு30
363சுயமரியாதையை சுவாசிக்க வாசிக்க70
364பெரியார் அறிவுரை பெண்களுக்கு30
365நீட் நுழைவுத் தேர்வு கூடாது ஏன்?20
366பெரியார் கொட்டிய போர் முரசு120
367மீண்டும் மாநிலப் பட்டியலில் கல்வி ஏன்?50
368திராவிட இயக்கத் தலைவர் சி.நடேசனார்25
369நீதிக்கட்சியின் தந்தை சர்.பிட்டி.தியாகராயர்25
370திராவிட லெனின் டி.எம்.நாயர்40
371சீர்திருத்தச் செம்மல் பானகல் அரசர்35
372திராவிட தளபதி சர். ஏ.டி.பன்னீர் செல்வம்30
373தந்தை பெரியாரும் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆரும்30
374புதிய கல்விக் கொள்கையா? நவீன குலக்கல்வித் திட்டமா?20
375அறிஞர்கள் பார்வையில் ஜோதிடம்60
376குழந்தைகளைக் கொண்டாடுவோம்10
377ஈரோடு பெரியார் சிலை திறப்பு விழா உரைகள்15
378பெரியாரின் பண்பாட்டுப் புரட்சி60
379தந்தை பெரியாரின் முக்கிய நேர்காணல்கள்70
380தேசப்பற்றா? மனிதப்பற்றா?90
381நமது குறிக்கோள் (தொகுதி-2)100
382இராமாயணம் - இராமன் - இராமராஜ்யம்120
383பெரியாரின் பெண்ணியப் புரட்சி20
384குருகுலக் கல்வியா? சமஸ்கிருத படையெடுப்பா?25
385நீட் தேர்வு அவலங்கள்30
386மாணவத் தோழர்களுக்கு15
387தமிழ்நாட்டில் சமூகநீதி வரலாறு - ஒரு பார்வை20
388நீதிமன்றங்களில் தந்தை பெரியார்150
3892 ழு அலைக்கற்றை சி.பி.அய் வழக்கும் தீர்ப்பின் உண்மையும்?40
390அறிவியல் கற்போம்! அதன்படி நடப்போம்!40
391உலகைச் சுற்றி மகிழ்வோம்40
392வெற்றி நிச்சயம்40
393ஓடி, ஓடி விளையாடு40
394நன்றி சொல்லிப் பழகுவோம்!40
395டாக்டர் அம்பேத்கரின் புத்தக் காதலும்! புத்தகக் காதலும் !50
396குழந்தைகள் மீது ஜாதி மதத்தை திணிக்காதீர்!10
397இந்தி - சமஸ்கிருதத்தைத் திணிக்கும் சமூகநீதிக்கு எதிரான புதிய கல்வி (காவி)க் கொள்கையும்!நீட் தேர்வும்!10
398உயர் ஜாதியினருக்கு பொருளாதார ரீதியான 10% இடஒதுக்கீடு கூடாது-ஏன்?25
399தி.மு.க தலைமையிலான மதச் சார்பற்ற முற்போக்கு அணிக்கே வாக்களிக்க வேண்டும் - ஏன்?15
400பண்பாட்டுப் படையெடுப்பும் திருக்குறளும்70
401பெரியார் வெறும் சிலையல்ல; அசைக்க முடியாத லட்சியப் போர்90
402மனுநீதி போதிப்பது என்ன?150
403சுயமரியாதை இயக்கம் ஓர் அமைதிப் புரட்சியே!150
404தமிழுக்கு என்ன செய்தார் பெரியார்?180
405திராவிடர் கழக வரலாறு (தொகுதிகள் 1,2)700
406அன்னை ஈ.வெ.ரா மணியம்மையார் களஞ்சியம்500
407கோபத்தை பொய்யாக்குவோம்30
408அமெரிக்காவில் பெரியார்90
409தந்தை பெரியாரின் பொதுவுடைமைச் சிந்தனைகள் (தொகுதி 1,2,3)750
410பெரியார் - அம்பேத்கர் நட்புறவு ஒரு வரலாறு220
411கந்த புராணமும் - இராமாயணமும் ஒன்றே6
412அம்மா பேசுகிறார்10
413அன்னை ஈ.வெ.ரா. மணியம்மையாரின் சிந்தனை முத்துக்கள்110
414திராவிட தேசியம் மாநில சுயாட்சி-ஏன்?15
415அண்ணா கண்ட தியாகராயர்12
416வர்ணாஸ்ரமம்15
417தமிழரின் மறுமலர்ச்சி25
418நிலையும் நினைப்பும்20
419விடுதலைப் போர்25
420திராவிடர் நிலை30
421பெரியார் ஒரு சகாப்தம்15
422தீ பரவட்டும்50
423புத்தரின் புன்னகை40
424சூழ்நிலை30
425இந்தியர் இல்லாத இந்தியா20
426ஆரிய மாயை50
427கம்பரசம்30
428அறிஞர் அண்ணா அறிவுரைகள்50
429கொள்கையை விட்டுவிட்டதா தி.க?2
430திராவிடர் கழகத்தின் அணுகுமுறை 3.5
431ஜாதி தீண்டாமை ஒழிப்பு அறப்போர் ஏன்? (அனைத்து ஜாதியினருக்கும் அர்ச்சகர் உரிமை ஏன்)5
432தந்தை பெரியாரும் டாக்டர் அம்பேத்கரும் (தொகுப்பு)12
433பிள்ளை-யார்?8
434இயக்க வரலாற்றில் இராமாயண எதிர்ப்பு30
435பெரியார் ஒரு வாழ்க்கை நெறி20
436தந்தை பெரியார் அறிவுரை 10025
437மார்க்சிஸ்டுகளின் சிந்தனைக்கு16
438செங்கற்பட்டில் சுயமரியாதைச் சூறாவளி25
439அனைத்து ஜாதியினருக்கும் அர்ச்சகர் உரிமை ஏன்?70
440மனித வாழ்க்கைக்கு தேவை நாத்திகமா? ஆத்திகமா?30
441சமுதாய இயக்கமா ஆர்.எஸ்.எஸ்.?30
442சாமியார்களின் திருவிளையாடல்35
443ஒற்றைப் பத்தி பாகம் - 170
444ஒற்றைப் பத்தி பாகம் - 290
445ஒற்றைப் பத்தி பாகம் - 3120
446ஒற்றைப் பத்தி பாகம் - 480
447பார்ப்பனர் புரட்டுக்குப் பதிலடி!180
448மனந்திறக்கிறார் மானமிகு ஆசிரியர்40
449பொசுங்கட்டும் மனுதர்மம்10
450திருவாரூர் தீ பரவட்டும்30
451பெரியார் இல்லாவிட்டால் தமிழகம்?40
452தங்கத் தாத்தா வாழ்க்கையிலே!50
453பலிபீடம் நோக்கி15
454பெரியார் பிறவாமலிருந்தால்20
455ஆரியர்-திராவிடர் போர் நேற்றும் இன்றும்25
456தாய் வீட்டில் கலைஞர்25
457சேது சமுத்திர திட்டமும் ராமன் பாலமும்25
458பூந்தோட்டம்12
459சக்ரவர்த்தியின் திருமகன்50
460கடவுளும் மனிதனும்8
461கடவுளும் பிரபஞ்சமும்30
462விஞ்ஞான முறையும் மூடநம்பிக்கையும் - 1, 2120
463சமஸ்கிருதம் இணைப்பு மொழியா?10
464பெரியார் ஒரு முழுப் புரட்சியாளர்35
465பெரியாரியல் பாடங்கள் பாகம் 1170
466பெரியாரியல் பாடங்கள் பாகம் 290
467மதம் என்றால் என்ன?10
468நான் நாத்திகவாதி ஆனதேன்?15
469இரண்டு வழிகள்30
470பேய்-பூதம்-பிசாசு அல்லது ஆவிகள்20
471கடவுள்20
472வால்டையரின் வாழ்க்கை சரிதம்20
473இங்கர்சால் கட்டுரைகள்25
474இங்கர்சால் பகுத்தறிவு களஞ்சியம்240
475பகுத்தறிவு மரண சாசனம் பாகம் 1, 2, 3150
476நரகம் எங்கே இருக்கிறது?12
477நீதிக்கட்சி வரலாறு25
478கடவுளை நிந்திக்கும் கயவர்கள் யார்5
479பெண்ணுரிமையும் மதமும்15
480அர்த்தமற்ற இந்துமதம் பாகம் -170
481அர்த்தமற்ற இந்து மதம் பாகம் -240
482பி.ஜே.பி. ஒரு பேரபாயம்140
483ம()றக்கப்பட்ட மாமனிதர்கள்220
484ஆரியத்தால் வீழ்ந்தோம்! திராவிடத்தால் எழுந்தோம்!150
485பெண்ணால் முடியும்!125
486நாத்திகப் புரட்சியாளர் பகத்சிங்100
487ஆர்.எஸ்.எஸ். பற்றி அறிய வேண்டிய உண்மைகள்90
488தமிழா நீ ஓர் இந்துவா?40
489பக்தர்களே! பதில் சொல்வீர்!!30
490பார்ப்பனத் தந்திரங்கள்50
491தப்புத் தாளங்கள்70
492சம்பிரதாயங்கள் சரியா?85
493தீர்ப்பு90
494தரணி போற்றும் தந்தை பெரியார் வாழ்வும் சிந்தனையும்30
495ஆவிகள் உண்மையா? ஓர் ஆய்வு110
496பெண்ணுக்கு வேண்டாம் பெண்மை100
497இவர்தான் பெரியார்180
498வியப்பின் மறுபெயர் வீரமணி250
499சுற்றியுள்ளவை கற்றுத்தருபவை130
500திருக்குறள் சாஸ்திரங்களின் சாரமா?150
501ஈழத்தமிழர்கள் உரிமைப் போர் வரலாறு30
502சமூகப் புரட்சியாளர் சாகு மகராசர்15
503வைக்கம் போராட்டம் ஒரு விளக்கம்15
504வருண ஜாதி உருவாக்கம்40
505மொழி உரிமை40
506மனித உரிமைப் போரில் பெரியார் பேணிய அடையாளம்80
507கடவுள் ஒரு பொய் நம்பிக்கை (மொழிபெயர்ப்பு)500
508இந்துமதத் தத்துவமும் மனுதர்மமும்45
509விசாவுக்காகக் காத்திருக்கிறேன் அம்பேத்கரின் நினைவலைகள்25
510சாதியை ஒழிக்க வழி50
511இராமன் - இராமாயணம் - கிருஷ்ணன் - கீதை80
512தமிழின மான மீட்பர் பெரியார்15
513இல்லாத இந்து மதம்30
514புரிந்து கொள்வீர்! புராணங்களை வேதங்களை!50
515ஆவி உலகம்50
516இருளும், ஒளியும்25
517டாக்டர்.கோவூரின் பகுத்தறிவுப் பாடங்கள்60
518இதிகாசங்களின் தன்மைகள்20
519இராமாயண ஆராய்ச்சி - பால காண்டம்20
520இராமாயண ஆராய்ச்சி -அயோத்தியா காண்டம்45
521இராமாயண ஆராய்ச்சி -ஆரண்ய காண்டம்25
522இராமாயண ஆராய்ச்சி -கிட்கிந்தா காண்டம்25
523இராமாயண ஆராய்ச்சி -சுந்தர காண்டம்20
524இராமாயண ஆராய்ச்சி -யுத்த காண்டம்25
525இராமாயண ஆராய்ச்சி -உத்தர காண்டம்18
526இராமாயண ஆராய்ச்சி தொகுப்பு (நூலக பதிப்பு)200
527இவர்தாம் பெரியார்12
528திராவிடர் இயக்கத்தின் தோற்றமும் தேவையும்15
529வகுப்புரிமை போராட்டம்80
530வாழ்க திராவிடம்15
531வளரும் கிளர்ச்சி30
532தொண்டா? துவேஷமா?30
533வரலாற்றில் பெண் கொடுமைகள்25
534பார்ப்பனர்கள் சூழ்ச்சியும் மன்னர்கள் வீழ்ச்சியும்90
535இந்திய வரலாற்றில் நரபலி - ஓர் ஆய்வு30
536பகுத்தறிவு முழக்கம்8
537நாவலர் நெடுஞ்செழியனின் இறுதிப் பேருரை15
538மதமும் மூடநம்பிக்கையும்35
539திருக்குறளும் மனுதர்மமும்20
540சொல்வதெல்லாம் செய்தல் சமத்துவம்10
541மொழிப்போராட்டம்50
542புரோகிதர் ஆட்சி12
543பெண்களும் சமூகமும் - அன்றும் இன்றும்30
544திராவிட இந்தியா?40
545சமுதாய விஞ்ஞானி தந்தை பெரியார் (விரிவாக்கப்பட்ட பதிப்பு)50
546நரகாசுரப் படுகொலை30
547பெரியாருடன் வீரமணி100
548வெற்றித் தளபதி வீரமணி வெண்பா அந்தாதி15
549தமிழன் தொடுத்த போர்120
550எது வகுப்புவாதம்?8
551பெரியார் புரட்சி மொழிக்குறள்25
552உலகத் தத்துவச் சிந்தனையாளர்களும் தந்தை பெரியாரும்90
553பெரியார் சொன்னார் கலைஞர் செய்கிறார்15
554தாய்க் கழக மாநாடுகளில் தளபதி மு.க.ஸ்டாலின் முழக்கங்கள்50
555இந்து முக்காலி35
556தமிழர் தலைவர் (பெரியார் வாழ்க்கை வரலாறு -பாகம் 1)350
557சோதிடப் புரட்டு8
558யார் இந்த ராமன்?25
559இதோ பெரியாரில் பெரியார்10
560கடவுள் படைப்பா?5
561கம்பன் கெடுத்த காவியம்12
562விந்தனின் பெரியார் அறிவுச்சுவடி15
563நான் ஏன் கிறிஸ்தவனல்ல?20
564காரல்மார்க்ஸ் வாழ்க்கை வரலாறு15
565இங்கர்சால் வாழ்க்கை வரலாறு15
566இளைஞர்களுக்கு தந்தை பெரியார் வரலாறு15
567சிலப்பதிகாரமும் - ஆரியக் கற்பனையும்15
568நான் நாத்திகன் ஏன்?15
569தகுதி - திறமை மோசடி30
570உண்மை இந்து மதம்20
571தந்தை பெரியாரும் தாழ்த்தப்பட்டோரும்50
572மதமும் விஞ்ஞானமும்20
573கிறித்துவர்கள் சிந்தனைக்கு20
574நீதிக்கட்சி அரசு பாடுபட்டது யாருக்காக?50
575ஜஸ்டிஸ் கட்சி (நீதிக் கட்சி) அரசின் சாதனைகள்70
576பெரிய புராண ஆராய்ச்சி80
577இராவணப் பெரியார்20
578மதப்புரட்சி20
579முன்னேற்றத்திற்கு மதம் முட்டுக்கட்டை25
580அறிஞர் அண்ணாவின் பகுத்தறிவுக் களஞ்சியம்40
581பிராமணியம்40
582கடவுள் தோன்றியது எப்படி?50
583ஞான சூரியன்45
584கோயிற் பூனைகள்40
585அம்பேத்கர் பேசுகிறார்90
586ஒரு துளி பூமி ஒரு துளி வானம்50
587கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவின் பெரியார் திரையிசைப் பாடல்கள்2
588பார்ப்பனர்களை தோலுரிக்கிறார் விவேகானந்தர்8
589பெரியாரும், இராமலிங்கரும்10
590ஆர்.எஸ்.எஸுக்கு பதில்கள்2
591திருநீறு, ஓம், நாமம், ஏன் - எதற்காக?5
592இந்துக் கடவுள்கள்5
593புலவர் இமயவரம்பன் தொண்டு3
594பெரியார் அறிவுரை10
595டி.எம். நாயரின் சிந்தனை முத்துக்கள்4
596இவைதான் வேதங்கள்5
597பா.ஜ.க. ஆட்சியின் பூணூல் மயம்!4
598அறிஞர்கள் பார்வையில் பார்ப்பனர்20
599கடவுள் அவதாரங்கள்5
600அபத்தமான இந்துமதம்5
601அய்யப்ப பக்தர்களுக்கு சில கேள்விகள்12
602பேய், பில்லி, சூனியம் ஆவி மோசடிகள்10
603தரும பரீட்சை அல்லது புராண ஆபாசங்கள்25
604இளைஞர்களே உங்களுக்குத் தெரியுமா?20
605பாரத ஆராய்ச்சி9
606ரமண மகரிஷியின் மர்மங்கள்10
607கடவுளர் கதைகள்20
608நீதிபதிகள் கண்ணோட்டத்தில் பெரியார்14
609புரட்சிப் பூக்கள்40
610மரணத்திற்குப் பிறகு ஜீவன் உண்டா?40
6111929 செங்கல்பட்டு முதல் சுயமரியாதை மாநாடு25
612தமிழ் மாகாண சுயமரியாதை மகாநாடு திராவிடன் மலர் 192970
613சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கிரிமினல் கேஸ் (மக்கள் பதிப்பு)75
614சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கிரிமினல் கேஸ் (நூலகப் பதிப்பு)125
615தமிழ் வரிவடிவ ஆராய்ச்சி40
616செங்கல்பட்டு முதல் தமிழ் மாகாண சுயமரியாதை மகாநாடு ஒரு வரலாற்றுத் தொகுப்பு70
6171925 காஞ்சிபுரம் காங்கிரசு மகாநாடு40
618இதழ்களை ஏந்திய மலர்40
619ஊடகங்கள் பார்வையில் பெரியார் திரைப்படம்40
620இதர ராமாயணங்கள்50
621கி. வீரமணியின் வாழ்வியல் சிந்தனை முத்துக்கள்150
622டி.எம்.நாயரின் இருபெரும் முழக்கங்கள்25
623கருஞ்சட்டைப் படை5
624வீரமணி ஒரு விமர்சனம்90
625ஆரிய ஆட்சி70
626நீதிக்கட்சி இயக்கம் 1917210
627அனைவரும் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய நோய்கள்125
628ஆலயப் பிரவேச உரிமை - முதல் பாகம்90
629இந்திய குடிசை (குறுநாவல்)35
630சிவாஜி முடிசூட்டலும் பார்ப்பனீயமும்40
631சமஸ்கிருத ஆதிக்கம்130
632தமிழர் தலைவர் வாழ்வும் பணியும்200
633மதவெறியின் கோரத்தாண்டவம்12
634நீதிக்கட்சியின் சிற்பி டாக்டர் டி.எம்.நாயர்15
635கடவுள் படைப்பா உயிர்கள்20
636இனமான பேராசிரியர் வாழ்வும் தொண்டும்600
637மேயோ கூற்று மெய்யா-பொய்யா?50
638மன்னர்களும் மனுதருமமும்50
639கறுப்புச் சட்டை20
6403000ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இந்தியா50
641சர்.பிட்டி.தியாகராயர் வாழ்க்கை வரலாறு300
642தென்னாடு80
643மறுப்புக்கு மறுப்பு50
644நீதிக்கட்சித் தலைவர் டாக்டர் டி.எம். நாயர் வாழ்வும் தொண்டும்80
645திருக்குறளும் பரிமேலழகரும்80
646அறிவியல் மேதைகள்80
647என் வரித்துறைப் பயணமும் வாழ்வும்600
648நவோதயா பள்ளிகள் கூடாது ஏன்? 10
649பாரதிதாசன் ஆத்திச்சூடி என்ற அறிவுச்சுவடி20
650காஞ்சி சங்கராச்சாரியாரைப் புரிந்து கொள்வீர்15
651திராவிடத்தால் எழுந்தோம்30
65269 % இடஒதுக்கீடு சட்டம் ஏன்? எப்படி? எவரால்?60
653இராவணன் வித்தியாதரனா?10
654கம்பர் புளுகும் வால்மீகி வாய்மையும்50
655தமிழகத்தில் பார்ப்பனர்கள்220
656தமிழ்நாட்டு இந்து சமயங்களின் வரலாறு20
657தமிழரின் பரிணாமம்40
658தமிழர் தலைவர் வீரமணி ஒரு கண்ணோட்டம்40
659ஒப்பற்ற சுய சிந்தனையாளர் பெரியார் 80
660தொண்டறச் செம்மல் அன்னை மணியம்மையார் - 10040
661இயற்கையின் புதல்வர் ராமசாமி பெரியார்20
662திராவிடர் இயக்கத்தை யாராலும் வீழ்த்தவே முடியாது30
663கருஞ்சூரியன்80
664பாரதிதாசனும் நகரத்தூதனும்60
665குடிஅரசு ஏட்டில் புரட்சிக் கவிஞர் கவிதைகள்80
666இரணியன் அல்லது இணையற்ற வீரன்80
667திராவிடக் கொள்கை விளக்க அறிக்கை5
668Periyar on Rural Development5
669Periyar on Family Planning5
670Untouchability6
671Periyar Declaration of war on Brahminism6
672Periyar on God and man6
673Dear Youths8
674Periyar EVR Social Reform or Social Revolution12
675Why I do not Believe in God?25
676The Ramayana - A true reading30
677The World to come20
678Buddhism15
679Thoughts of Periyar300
680Collected works of Periyar E.V.R580
681The Role of DK in protecting 69%2
682Periyar and his Ideologies10
683Why Reservation?6
684PERIYAR E.V.RAMASAMY A Biographical sketch10
685Dravidar Kazhagam at a Glance10
686Reservation not a Charity but for parity10
687IHEU-Parris Workshop10
688G.U.Pope & Periyar E.V.R10
689Periyar and Ambekar90
690Saint or Sectarian?60
691The History of the Struggle for Social Justice in Tamilnadu100
692Bhagavad gita myth or Mirage?300
693Why Were Women Enslaved?90
694Humanism2
695Population Problem4
696Secularism Facilitating Secular Perspective4
697Mandal Commission Report4
698The Need for Atheist outlook Periyar’s Perspective5
699The Need to propogate Atheism5
700Social Justice100
701March of atheism60
702Periyar self - respect philosophy of liberating humanity30
703 The constitution (103rd Amendment) act 201930
704Periyarana110
705Young friends do you know?30
70669% Tamil Nadu reservation act Why How by Whom?80
707Revolt volume - 1500
708Revolt volume - 2500
709Periyar’s Relevance5
710Congress and Brahmins15
711Waiting for a Visa15
712RSS Ideology Technique and Propaganda25
713Periyar a comparitive study70
714The five pronged battle of periyar for an egalitarian society80
715Mirror of the Year100
716Periyar Feminism210
717The Justice Movement 1917200
718Why the rights for Communal Reservation (The Communal G.O.)15
719The Justice Year Book 1929500
720The Necessity of Scientific Temper75
721Joy of Living50
722Let’s Listen to Dr. K. Veeramani60
723Periyar-1000 Questions & Answers120
724A Concerned Humanitarian Appeal to the World Community10
725Caste Should be destroyed - Why?20
726Contribution of Periyar to the Rationalist Movements in India20
727SHIVAJI’s Coronation and Brahminism15
728Lovable Life60
729Dangers of Caste Mark6
730Past. Present & Challenges15
731Golden Sayings of Periyar50
732Humankind and Religion15
733Periyar E.V.Ramasamy20
734The Untouchables180
735Need For Raising Reservation Quota Beyond 50%30
736Abolition of Cast System Contributions of Periyar Movement20
737Periyar Self-Respect Movement100
738Periyar Self-Respect30
739Periyar’s Foot - Prints and his Disciple100
740Periyar’s Pearls of Wisdom90
741Inscriptions at Periyar Memorial30
742History of Atheist Philosophy and movements in Ancient India15
743Life and Happiness80
744Swimming against the current160
745The Necessity of atheist15
746Against Neet Why? (A Compilation)60
747Old testament of Indian atheism150
748Essays on Matters which matter280
749ATHEISM Good way of life50