001 | பெயர் இல்லாதவர்கள் | ஆயிஷா நடராசன் | சிறுகதை | இயல் தேவிகாஇயல் குரல் கொடை – பாரதி புத்தகாலயம் இணைந்து தன்னார்வலர்கள் முயற்சியில் ஒலி புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ள சிறுகதை இது.

சிறுகதையின் பெயர்: பெயர் இல்லாதவர்கள்,
வாசித்தவர்:  தேவிகா.