கவிதை- Poem | Love

உனக்கும் எனக்கும் சண்டை
ஓராயிரம் முறை உன்னிடம் மன்னிப்பு வேண்டுதல்கள்

அருகில் நெருங்கி வர நெருங்கி வர
விலகிச் செல்கிறாய்

பார்க்க மறுக்கிறாய்
ஊடல்பொழுது இப்படிதான் என
நாடகம் நிகழ்த்துகிறாய்

எதிரும் புதிருமாய்
நம்மைப் போல
மரக்கிளையில் அமர்ந்திருக்கிறது
ஒரு ஜோடி பறவை ….!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *