ச.சசிகுமார் கவிதை

Image Source: wallpaperaccess.comஎனக்காக செல்லும்போது
கரடு முரடான சாலையில்
கூட
அழகாகத்தான் செல்கிறேன்

உனக்காக வரும்போது
ஒழுங்கான சாலையில்
கூட தடுமாறுகிறேன்

வார்த்தைக்கு வார்த்தை
பாதுகாப்புக்கு சொல்வதாக
சாலையை ஆட்டிவிடுகிறாய்…

உன்னை கொண்டுச் சேர்ப்பதற்குள்
விழுந்து காயப்பட்டுவிடுகிறது
பல தடவை மனசு

ச.சசிகுமார்.