பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள் *மரி என்கிற ஆட்டுக்குட்டி* | வாசித்தவர்: ஜோதி வெங்கடேஷ்

சிறுகதையின் பெயர்: மரி என்கிற ஆட்டுக்குட்டி

புத்தகம் : பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : பிரபஞ்சன்

வாசித்தவர்: ஜோதி வெங்கடேஷ்

 

[poll id=”179″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.