சிறுகதையின் பெயர்: இரண்டு குழந்தைகள்

புத்தகம் : பிரபஞ்சன் சிறுகதை

ஆசிரியர் : திரு.பிரபஞ்சன்

வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/2

 

[poll id=”223″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

2 thoughts on “பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சன் சிறுகதை *இரண்டு குழந்தைகள்* | வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/2”
  1. பிரபஞ்சனின், சமூக
    ஏற்றத்தாழ்வுகளை அப்பட்டமாக சொல்லும் பல கதைகளில் அருமையான கதை. வாசிப்பில் தெளிவும், நேர்த்தியும், குரல் மாற்றி பேசும் வளமும், சிறப்பாக உள்ளதால் கதையை மாசுபடாமல் அப்படியே வாசகனுக்குக் நடத்தியிருக்கிறார் வாசிப்பாளர்.
    அருமை தோழர். வாழ்த்துகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *