சிறுகதையின் பெயர்: அந்த மனிதர்

புத்தகம் : பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : பிரபஞ்சன்

வாசித்தவர்: கார்த்திகேயன் (Ss 201/2)

 

[poll id=”138″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *