பேசும் புத்தகம் | பிரேம் சந்த் சிறுகதை *’மோட்சம் ‘* | வாசித்தவர்: ச. வீரமணிசிறுகதையின் பெயர்: ‘மோட்சம்’

புத்தகம் : பிரேம் சந்த் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : பிரேம் சந்த்

தமிழாக்கம் மற்றும் ஒலி வடிவம் வாசித்தவர்: ச. வீரமணி

இந்த சிறுகதை குறித்து மறக்காமல் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.