பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் *கொலைக்காரன் கை* | வாசித்தவர்: க. சங்கீத மாலா (Ss 187)

சிறுகதையின் பெயர்: கொலைக்காரன் கை

புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன்

வாசித்தவர்: க. சங்கீத மாலா (Ss 187)

 

[poll id=”100″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.