பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் *தெருவிளக்கு* | வாசித்தவர்: நா.செந்தில் குமார் (ss 152)

பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் *தெருவிளக்கு* | வாசித்தவர்: நா.செந்தில் குமார் (ss 152)

சிறுகதையின் பெயர்: தெருவிளக்கு

புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன்

வாசித்தவர்: நா.செந்தில் குமார் (ss 152)

 

[poll id=”128″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

 

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *