பேசும் புத்தகம் | ரா.தங்கபாண்டியன் சிறுகதைகள் *உறவு பாலங்கள்* | வாசித்தவர்: சுகன்யா இராமநாதன் (Ss208)

பேசும் புத்தகம் | ரா.தங்கபாண்டியன் சிறுகதைகள் *உறவு பாலங்கள்* | வாசித்தவர்: சுகன்யா இராமநாதன் (Ss208)

சிறுகதையின் பெயர்: உறவு பாலங்கள்

புத்தகம் : ரா.தங்கபாண்டியன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : ரா.தங்கபாண்டியன்

வாசித்தவர்: சுகன்யா இராமநாதன் (Ss208)

 

[poll id=”213″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *